Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Proces pokresťančovania Slovanov a Európy. Historické fakty trochu inak

Už v minulosti som písal články to téme pokresťančovania Slovanov a Európy, avšak tento článok bude písaný z úplne iného uhľa pohľadu. Budú to celkom nové informácie.
Staršie články si môžete pozrieť tu:
Neznáme akademické poznatky o krvavých zločinoch cirkvi: šírenie kresťanstva násilím a genocídouhttp://krestanstvo.czweb.org/clanky/nezname-akademicke-poznatky-o-krvavych-zlocinoch-cirkvi-sirenie-krestanstva-nasilym-a-genocidou
Neznáme akademické poznatky o krvavých zločinoch cirkvi: šírenie kresťanstva násilím a genocídou 2http://krestanstvo.czweb.org/clanky/nezname-akademicke-poznatky-o-krvavych-zlocinoch-cirkvi-sirenie-krestanstva-nasilym-a-genocidou

Úvod

Prečo sme vlastne kresťania? Kto vlastne presadil túto jedovatú ideológiu? Sú to veľmi dôležité otázky na ktoré potrebujeme odpoveď.
V článku sa budem odvolávať výlučne na seriózne akademické historické fakty, v snahe zrekonštruovať históriu v čo najviac objektívne.
Kresťanstvo je extrémne silný egregor, ktorý má veľmi silné ochranné mechanizmy. Egregor má takú silu, že ovplyvňuje myslením každého aj nenáboženského človeka.
Viac o tejto téme v týchto dvoch článkochhttp://krestanstvo.czweb.org/clanky/hlboke-pochopenie-krestanstva-egregor-nabozenstva**http://krestanstvo.czweb.org/clanky/preco-sa-ludia-pohorsuju-nad-ezoterikou-ale-cirkev-im-nevadi-ludia-su-totalni-otroci-egregorov-slobodna-vola-ludi-je-silne-obmedzena
                 Historici, archeológovia musia ísť energeticky a silou svojej mysle silne proti prúdu, aby mali vôbec energiu sa históriou cirkvi vôbec zaoberať. A keď už aj konečne nejaký vedec-historik vydá odbornú publikáciu o pravdivej a objektívnej histórii cirkvi, tak len ťažko sa to dostane k širokej verejnosti.
Sprostredkovane som počul o vedeckej práci jedného Slovenského akademického historika, ktorý veľmi ostro kritizuje genocídu a vyhladzovanie nekresťanského obyvateľstva Uhorským kráľom svätým Štefanom. Ale žiaľ ani meno autora ani meno publikácie nepoznám. Budem rád ak mi to niekto pomôže nájsť.
                 Aj samotní historici sú toho názoru, že históriu píšu víťazi. Slovné spojenie „históriu píšu víťazi“ je známe veľmi pravdivé a výstižné. Tým chcem povedať, že ak historici nenájdu viac dôkazov a najnásilnejšej a najkrvavejšej ideológii v histórii ľudstva, to jest kresťanstva, to neznamená, že by sa tak v skutočnosti nestalo. Mnohé písomné pramene mohli byť dodatočne v neskoršej dobe cirkvou zlikvidované, aby cirkev zahladila po sebe stopy.

Vyvracanie mýtov serióznymi akademickými faktami. Prinieslo kresťanstvo kultúrny pokrok?

Kresťanstvo však žiaden kultúrny pokrok neprinieslo, kresťanstvo spôsobilo a bolo dôvodom rozpadu Rímskej ríše, a čo je omnoho dôležitejšie, kresťanstvo sa najviac intenzívne šírilo v najťažšom období v celej známej histórii Európy – v období sťahovania národov https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C5%A5ahovanie_n%C3%A1rodov. Známy archeológ Sedov zdôvodňuje toto obdobie veľkou krízou, ktorá bola podmienené niečím veľmi negatívnym: boli dlhodobé záplavy, ktoré zničili úrodu, ktoré nútili ľudí migrovať.
Tento obrovský chaos bezpochyby veľmi pomohol šíreniu kresťanstva. Celá Európa bola v tomto období pod veľkou skúškou krízou a paľbou temných síl, ktoré oslabili Európu ako takú. Je zrejmé, že práve úpadok kresťanstva spôsobil toto veľmi ťažké obdobie pre Európu.
Kresťania argumentujú, že Rímska ríša sa rozpadla z dôvodu morálneho úpadku Rímskej ríše. Otvorene však vyvraciam tento veľmi známy a veľmi často opakovaný mýtus, pretože úpadok Rímskej ríše nastal až po pokresťančení kresťanskej Rímskej ríše. To znamená, že kresťanstvo prinieslo ten úpadok. Rímska ríša sa rozpadla práve po nástupe cisára Theodosiusa I., ktorý presadil v Rímskej ríši ako prvý cisár kresťanstvo ako jediné dovolené náboženstvo, kresťanstvo šíril násilím. Kresťanský šialenec cisár Theodosius zapríčinil rozpad Rímskej ríše, nie morálny úpadok pohanov.

BoliEurópania zkresťanstva nadše?

Kresťania hovoria, že kresťanstvo prinieslo úžasný „pokrok“ a ľudia dobrovoľne túžili po „pokroku“ a dobrovoľne prijímali kresťanstvo a z kresťanstva sa tešili. Takéto kresťanské výmysly však vyvracajú reálne fakty.
                  Kresťanstvo bolo pre Rimanov šialená sekta. Hoci pohanské Rímsko – Grécke náboženstvo nemôžeme nijak idealizovať (polyteistické náboženstvo určite nie je ten správny spirituálny smer), aj napriek tomu bolo kresťanstvo na Rimanov a Grékov príliš šialené náboženstvo. V súčastnosti ľuďom nie je na kresťanstve nič divné a nič kontroverzné, pretože kresťanstvo je silný manipulatívny egregor. Mnoho rokov dozadu však kresťanstvo mal veľmi slabý egregor a každý normálny človek ho vnímal ako sektu šialencov. Vyhlásiť mŕtvolu na kríži ako za svojho jediného Boha muselo byť pre Rimanov šialené. Ďalej to, že si z človeka Ježiša urobili kresťania Boha muselo byť pre Rimanov veľmi kontroverzné. Ďalej prehnané oslavovanie Ježišovho umučenia a utrpenia (napr. vo forme eucharistie) ako zdroj spásy muselo znieť pre Rimanov ako šialené – ide o oslavovanie negatívnych energií. Rimania a Gréci vnímali kresťanstvo ako šialenú „satanistickú“ sektu, ktorá oslavuje negatívne energie, vnímali ho ako ako temný kult.
Ďalšia vec ktorá musela byť pre Rimanov a Grékov kontroverzná bolo kresťanstvo ako jediné dovolené náboženstvo a absolútna netolerancia k iným náboženstvám. Dovtedy sa Rimania s ničím ako netolerancia nestretli – toto bola pre nich úplná novinka. Rímski cisári by nikdy nemali najmenší problém s veľmi odlišnou Slovanskou spiritualitou, ktorá sa od tej Rímskej značne líšila, Rimania nemali problém tolerovať ani Židovské náboženstvo.
Takže aby sme sa dostali k pointe: Rimania a Gréci považovali kresťanstvo za šialenstvo a preto šírenie kresťanstva v Rímskej ríši nemohlo prebiehať nijak inak ako násilím a krviprelievaním. Kresťanstvo v Európe nikto nechcel, nikto po ňom netúžil.

Prečo sa presadilo kresťanstvo aj napriek tomu že ho nikto nechcel?

Čím boli regionálni panovníci motivovaní aby viedli občiansku vojnu, aby vraždili vlastné obyvateľstvo, ktoré sa nechce dať pokrstiť? Čo motivovalo regionálnych panovníkov (kráľov) aby aby presadili nejaké tmárské náboženstvo, o ktorom sami vedeli, že je temným „satanistickým“ kultom? Ako bolo možné motivovať vojakov k tomu, aby vraždili nevinných ľudí, ktorí neboli ochotní prijať šialené kresťanstvo?
Motivácia panovníkov šíriť kresťanstvo: Problém nastal vo vrchole politickej moci. K moci sa dostal šialenec cisár Theodosius, ktorý vyhlásil kresťanstvo ako jediné povolené náboženstvo. Vrchol politickej moci ovládli temné sily. Normálni cisári sa už k moci nedostali. Zlo zvíťazilo. Za cisárom stála obrovská vojenská sila. Ak nechceli regionálni panovníci viesť vojnu a prehrať ju, z dôvodu prežitia boli nútení s Rímom spolupracovať a podrobiť sa. Neskôr všetká politická moc prešla z cisára na pápeža. Pápež bol vojensky apoliticky príliš mocný na to, aby sa mu niekto dovolil oponovať. Pokresťančené územie sa rozširovalo. Regionálnym panovníkom nič neostávalo ako spolupracovať so zlom – s pápežom. V opačnom prípade by tak či onak bola jeho krajina vojensky dobytá a obyvateľstva vyhladené a vyvraždené (viď krížové výpravy na Slovanov).
Motivácia vojakov a bežných ľudí šíriť kresťanstvo. Napriek tomu, že históriu píšu víťazi, predsa sa len niečo zachovalo. Zakon Sudnyj Ljudem (Veľká Morava 9. Storočie). „Každá dedina, v ktorej sa konajú obety alebo prísahy pohanské, nech je odovzdaná Božiemu chrámu so všetkým majetkom, ktorý patrí pánom v tejto dedine. Tí, ktorí vykonávajú obety a prísahy, nech sa predajú (do otroctva) so všetkým svojím majetkom a získaný výnos nech sa dá chudobným“.
Byť udavačom bolo veľmi výhodné – udať niekoho, že nie je kresťan bolo výhodné, pretože udavač sa zmocnil majetku pohana. Pohania boli predaní do otroctva (upozorňujem, že je to aj názor profesonálnych historikov z akademickej pôdy, že išlo o predanie do otroctva), takže to bol veľmi výhodný biznis. Ak boli obdobia neúrody, tak byť takýmto udavačom mohlo byť aj otázkou prežitia.
Je násilie, násilné šírenie kresťanstva v rozpore s kresťanstvom? Kým dnes sa cirkev a kresťanstvo tvári ako mierumilovná ideológia, ktorá násilné výroky v Biblii židovskom Starom zákone neberie vážne, v minulosti tomu bolo inak. Násilné výroky zo starého zákonu sa brali doslovne, teda šírenie viery násilím bolo vtedy v plnom súlade s kresťanstvom. 

Porovnanie krutostidiktatúrykomunistického stalinizmu a kresťanskej krutovlády

Stalinská diktatúra je niektorými ľuďmi považovaná za najkrutejšiu v histórii. Diktatúra kresťanstva bola však neporovnateľne viac krutá.
- Za diktatúry Stalina, každý kto verejne kritizoval komunistický režim, išiel do gulagu. V kresťanskej krutovláde nebolo vôbec potrebné verejne kritizovať kresťanstvo a išli ste do otroctva aj tak. Otroctvo bolo doživotné, ale z gulagov sa človek mohol dostať.
- Ďalej Stalin bol veľmi tolerantný k svojej najväčšej ideologickej opozícii – Pravoslávnej cirkvi a nikdy ju nezakázal a obmedzoval ju len minimálne. Naopak kresťanská diktatúra mala nulovú toleranciu k všetkému čo nebolo kresťanské.
- Kým Stalin bol pri moci len 31 rokov, veľa zla napáchať nestihol. Naopak kresťanská diktatúra bola pri moci permanentne viac ako 1000 rokov až do pádu monarchií po 1. sv. vojne.
- Kým kresťanská diktatúra nútila, aby boli všetci bez výnimky kresťania, Stalin nenútil všetkých ľudí, aby boli členovia komunistickej strany, hoci by bol rád. Stalin nikoho nenútil aby bol členom komunistickej strany, naopak kresťanská diktatúra pod hrozbou trestu smrti nútila aby boli všetci kresťania.
Záverom: Stalin bol nevinný anjelik, a tolerantný liberál v porovnaní s kresťanskou krutovládou. 

Šokujúci fakt: úprimne presvedčení kresťania začali existovať až cca od roku 1700. Dovtedy neexistovali

- Kým kresťania si myslia, že Slovania po príchode Cyrila a Metoda veľmi rýchlo a s veľkou radosťou prijali kresťanstvo, skutočnosť je úplne iná.
- V prvom rade s je treba uvedomiť, že drvivá väčšina kostolov na Slovensku boli vybudované až cca po roku 1750 takže ani nebolo kde a v akých priestoroch vymývať mozgy ľuďom. Či existovali aj nejaké iné priestory na šírenie kresťanstva, alebo či sa ohlasovalo náboženstvo a robili náboženské rituály aj inde alebo pod holým nebom je na úlohe historikov aby to zistili (o tom som zatiaľ nepočul).
- Úprimná náboženská viera je možná jedine ak má dané náboženstvo vybudovaný silný egregor. + - Vybudovať silný egregor je možné jedine vtedy ak bude vybudovaných obrovské množstvo kostolov a ak bude existovať veľký počet kláštorov.
- Ľudia na území Slovenska do roku 1750 nielenže neboli úprimnými kresťanmi ale dokonca mali veľmi jasno v tom, že kresťanstvo je predstaviteľom temných síl. Ľuda naozaj vedeli to, že kresťanstvo je kult uctievania temných síl. Ľudia boli kresťania len ako herci, len z dôvodu prežitia (inak by ich ľahko obvinili z čarodejníctva a upálili). Slovania len tak ľahko nezabudli na svoje „pohanské“ korene a dobre vedeli že uctievanie krvi v kresťanstve pochádza od temných síl. Ústnym tradovaním za zachovalo u ľudí povedomie, akou násilnou cestou bolo kresťanstvo presadené

Aký má dopad násilná história cirkvi /kresťanstvana súčasnosť?

Je síce pekne že v súčastnosti kresťanstvo hlása lásku, mier a toleranciu, kresťania v súčastnosti nikoho nevraždia, ale bez násilnej minulosti by sa kresťanstvo nikdy nestalo tak veľkým náboženstvom.
Mnoho ľudí hovorí aké je super, že kresťanstvo je najväčšie svetové náboženstvo, ktoré vyznáva 2 miliardy ľudí, ale málokto už povie to, že každý druhý človek v Európe musel byť zavraždený aby sa to úžasné kresťanstvo presadilo.
Hoci kresťanstvo je v súčastnosti mierumilovné, vďaka svojej extrémne násilnej histórii sa kresťanstvu podarilo vybudovať extrémne silný egregor, ktorý dokáže veľmi silne manipulovať ľuďmi. Na to, aby kresťanstvo malo obrovský vplyv na spoločnosť, na to aby cirkev a kresťanstvo psychicky a energeticky zotročovalo ľudí už nie je potrebná kresťanská diktatúra. V Európe je stále cirkev silnejšia, vplyvnejšia a mocnejšia ako štát.
Na mojej webstránke sa hlása pravda. Ale koho zaujíma pravda, keď klamstvo to jest egregor náboženstva je milión krát silnejšie ako pravda. Pravda nikoho nezaujíma. „Pravdu“ má ten, kto je silnejší, kto vytvorí silnejší egregor. Klamstvo silnejšie ako pravda
Kresťanstvo a islam sú veľmi silné egregory ktoré veľmi silne blokujú a bránia vzniku iných konkurenčných pozitívnych egregorov ako je napr. šamanský pohľad na svet a podobne