Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Neznáme akademické poznatky o krvavých zločinoch cirkvi: šírenie kresťanstva násilím a genocídou 2

Ak niekto spomenie zločiny cirkvi väčšina ľudí si spomenie na inkvizíciu a čarodejnícke procesy. Pravda je ale taká, že cirkev v histórii urobila omnoho väčšie zločiny ako bola inkvizícia. O tom ľudia nevedia - ľudia sú v nevedomosti - nevedomosť je veľmi vážny problém. Preto treba robiť veľkú osvetu o oboznamovať ľudí o zločinoch cirkvi.

Mýtus: Kresťanstvo ako opozícia voči islamu
Pri súčasnej hrozbe islamizácie Európy, začalo byť veľmi populárne v alternatívnych médiach hovoriť, že jediným spôsobom ako čeliť islamizácii je znovu obnoviť svoje kresťanské korene. Tento veľmi hlúpy názor vychádza však s veľmi veľkej nevedomosti. ľudia nepoznajú históriu cirkvi a nevedia, že cirkev robila v minulosti rovnako kruté zločiny ako islamský štát.

Miroslav Švický (Žiarislav) a história cirkvi
Žiarislav je slovanský pohan - tohoto chlapíka neuznávam a považujem za "šarlatána" avšak musím uznať jeho jednu pozitívnu vlastnosť: veľmi poctivo, verne a seriózne sa zaoberá akademickou históriou Slovanov. Keď o extrémne hovoril o krvavom a násilnom pokresťančovaní Slovanov, veľmi ma to zaujalo. Je zaujímavé, že v súvislosti s históriou cirkvi sa často spomína inkvizícia ale na genocídu ľudí neochotných sa stať kresťanmi v rámci pokresťančovania Európy sa akosi zabúda.

Z historických rozhlasových relácii Žiarislava sú v stručnosti nasledovné informácie:
--V Byzantskej ríše (čo bola cca polovica Európy) bolo zavedené kresťanstvo pod trestom smrti. Každý kto nebol ochotný sa dať pokrstiť (= stať sa kresťanom), bol zabitý. Nevieme si ani predstaviť aká krutosť to musela byť. Bola to po presne rovnaká krutosť ako robí islamský štát - vyvražďovanie všetkých inovercov
--v Slovanských krajinách sa pokresťančovalo tak, že každý kto sa nebol ochotný stať kresťanom, toho zmrzačili (konkrétne mu odrezali nos), zhabali mu majetok a dali do otroctva (podmienky v otroctve boli podobné ako v koncentračnom tábore). Podobné praktiky ako robí aj islamský štát. Veľmi kruté zaobchádzanie
--panovník svätý Štefan bol vyhlásený cirkvou za svätého (teda mal by byť dokonalým a ideálnym vzorom pre kresťanov), v skutočnosti bol zodpovedný za veľmi krvavé a kruté pokresťančovanie územia dnešného Maďarska a Slovenska
--Cyril a Metod sú dnes uznávaní a obdivovaní za to, ako priniesli kresťanstvo, avšak v skutočnosti priniesli so sebou len násilné praktiky pokresťančovania
--obzvlášť veľmi kruté vojenské genocídne výpravy Frankov proti Slovanom kvôli ich pokresťančeniu boli ešte pred príchodom Cyrila a Metoda. Na dobitých územiach každý kto nebol ochotný sa dať pokrstiť, toho okamžite zabili. Bola to genocída - Frankovia sú Nemci/Germáni (a iste preto musia Nemci dnes splácať karmu za túto genocídu Slovanov imigračnou krízou a multikulturálnym peklom). Týmto vojenským genocídnym oddielom zväčša velil katolícky biskup. Katolícka cirkev priamo (teda nie cez štátnu moc) vyvražďovala Slovanov.

Nacizmus versus Katolícka cirkev

Istý šamanský učenec povedal jednu nesmierne zaujímavú vetu, s ktorou sa plne stotožňujem: "je veľký paradox, že nacizmus je zakázaný a Katolícka cirkev zakázaná nie je." Samozrejme má veľkú pravdu: cirkev je zodpovedná za omnoho väčšie zlo a genocídu ako nacizmus a napriek tomu je cirkev tolerovaná. To je naozaj neuveriteľné: šialený dvojaký meter. Presne tá istá organizácia, ktoré robila tie hrozné genocídy pokresťančovania existuje v plnej sile a v plnej paráde až doteraz a dokonca je aktívne podporovaná a financovaná štátom. Musím veľmi súhlasiť s jednou veľmi múdrou vetou:"každý hovorí ako cirkev šírila vzdelanie, ale nikto už nepovie to, že cirkev musela polovicu ľudí vyhubiť aby sa Európania vôbec stali kresťanmi".
*****************************************************************************

Zdroje horeuvedených informácii:
Tu Žiarislav cituje z akademických zdrojov informácii o násilnom pokresťančovaní:

Záznam z 24.9.13 - Rodná cesta - "Pohanské" povstania Slovanov - O pôvodnom zriadení slovanských kmeňov - O vzniku takzvaných kresťanských štátov - O bojoch cirkevných štátov proti Slovanom pôvodného duchovna - O povstaní Slovenov pod vedením Sama - O vplyve naddunajských Slovenov na oslobodzovanie polabských Slovanov *** Miroslav Švický alias Žiarislav odkazuje na odborné publikácie historikov, ako sa násilne pokresťančovalo.
Reláciu moderuje Boris Koroni.
Až od 35 minúty sa v tejto relácii začína hovoriť o histórii.
Od 42 minúty sa hovorí, že katolícki biskupi sa priamo zapájali do vojen ** http://uloz.to/xjbT2H9F/rodna-cesta-2013-09-24-povstania-mp3 *** http://soundcloud.com/slobodnyvysielac/rodna-cesta-2013-09-24-slovanske-povstania

Záznam z 1.10.13 - Rodná cesta - "Pohanské" povstania Slovanov II. - O násilnom pokresťančení Vislanska a Bořivoja - O spojení Slovákov a Maďarov v bitke pri Bratislave - O zániku cirkvi na Slovensku v 11.storočí - O kráľovi Štefanovi a zavedení cirkevného desiatku *** 
Ďalšia relácia: Miroslav Švický alias Žiarislav odkazuje na odborné publikácie historikov, ako sa násilne pokresťančovalo.
Reláciu moderuje Boris Koroni.
Celá relácia je zaujímavá, ale obzvlášť zaujímavé je to od 40 minúty http://uloz.to/xCXt39Bz/rodna-cesta-2013-10-01-povstania-2-mp3 ** http://soundcloud.com/slobodnyvysielac/rodna-cesta-2013-10-01-slovanske-povstania-iicast

Záznam z 8.10.13 - Rodná cesta - "Pohanské" povstania polabských Slovenov v 10. a 11. storočí -O nebezpečnom susedstve polabských Slovanov s Franskou ríšou - O útokoch ríše Karla veľkého proti Polabským Slovenom - O povstaní Veletov, Obodritov, Lužických Srbov a  ďalších Slovanov proti nemeckej katolickej ríši - O úspešnom "pohanskom" povstaní poľských sedliakov a ako dopadlo povstanie v Rusku - O vyvraždení polabských Slovanov pôvodného duchovna križiackou genocidou - O posledných Slovanských mohykánoch v Nemecku - Lužických Srboch http://uloz.to/xKmGToQo/rodna-cesta-2013-10-08-povstania-3-mp3 ** http://soundcloud.com/slobodnyvysielac/rodna-cesta-2013-10-08-pohanske-povstania-polabskych-slovenov

Záznam z 2.7.13 - Rodná cesta -  AKO CYRIL A METOD NAŠU KULTÚRU ZAKÁZALI - O Metodovom súdnom zákonníku pre veľkomoravských Slovenov - O spätosti vedomeckých obradov  s rodným jazykom a duchom - O cirkevnom zákaze kolied, uctievania stromov a hájov, studničiek a iných svätýň - O predávaní „pohanov“ do otroctva , mrzačení a zhabaní majetkov občín cirkvou - O Metodových intrigách voči Vislanom,  Bořivojovi a iným takzvaným „pohanom“ - O zaslúženom vyhnaní Metoda a storočnom návrate k duchovnu predkov - O mediálnych, filmových klamstvách o totalitnom cirkevnom ťažení  - O boji totalitného duchovna proti odvekému duchovnu prírodnému  http://uloz.to/xSCEzAkX/rodna-cesta-2013-07-02-cyril-a-metod-mp3 *** http://soundcloud.com/slobodnyvysielac/rodna-cesta-2013-07-02-ako-cyril-s-metodom-nasu-kulturu-zakazali

záznam z6.5.14- Rodná cesta - O rozdieloch medzi pôvodným duchovnom a církevným kresťanstvom-Boli alebo neboli u Slovanov náboženské vojny? - O etnickej vyhranenosti starého zákona a nadnárodných presahoch duchovného slovanstva -O odlišnom postavení žien v biblickej a slovanskej kultúre - O absolutizme monoteistických kultúr a náboženskej zhovívavosti slovanského panteizmu - O židokresťanskom dualizme a celostosti vedomectva - O odlišnom postavení štátneho náboženstva a potláčaní pôvodného duchovna http://uloz.to/xu1cn72D/rodna-cesta-rodne-duchovno-vs-krestanstvo-2014-05-06-mp3 *** http://soundcloud.com/slobodnyvysielac/rodna-cesta-2014-05-06-o-rozdieloch-medzi-povodnym-duchovnom-a-cirkevnym-krestanstvom

záznam z 7.10.14-Ohrozí islamslovanský svet ? - 2.časť - V čom sa islamský a cirkevný zákonník podobajú? - Máme už imunitu voči náboženskému absolutizmu? -  Aké náboženstvá sa budú vyučovať v školách? http://uloz.to/xU8Xqw5Y/rodna-cesta-islam-1-2014-09-30-mp3 *** http://soundcloud.com/slobodnyvysielac/rodna-cesta-2014-09-30-ohrozi-islam-slovansky-svet

záznam z30.9.14-Ohrozí islamslovanský svet ? - Je islám zlúčiteľný s pôvodným slovanským duchovnom? - Čo je islamské právo šaria? - Ako sa líši od Veľkomoravského cirkevného zákonníka? http://uloz.to/xXDfN7CW/rodna-cesta-islam-2-2014-10-07-mp3 *** http://soundcloud.com/slobodnyvysielac/rodna-cesta-2014-10-07-ohrozi-islam-slovansky-svet-iicast 

************************

Ďalšie súvisiace odkazy

Žiarislav - Neúcta k duchovnu predkov - YouTube, Cyril a Metod a násilie ktoré priniesli

Drsná pravda o kresťanstveO určitých spojitostiach a súvislostiach súčasnej situácie okupácie Európy imigráciou a islamizáciou z historickou paralelou pokresťančovania Slovanov Frankami (Germánmi). Z akademických historických materiálov vieme, že Frankovia pokresťančovali Slovanov veľmi krvavým a násilným spôsobom. Každý, kto sa nechcel na dobitom území dať pokrstiť (=stať sa kresťanom), toho zabili. Bola to veľká genocída. Historické pramene jasne hovoria, že Katolícka cirkev sa priamo podieľala na na tomto násilnom pokresťančovaní. Ani súčasná Cirkev nemá nič spoločné s Kristom. Kresťanstvo ani cirkev nemá nič spoločné s Kristom (Kristus hlásal gnosticizmus nie kresťanstvo). Kresťanstvo je zlo. Bolo by dobré s právne aby bola Katolícka cirkev rovnako ilegalizovaná a zakázaná ako nacizmus. Cirkev urobila omnoho väčšie zlo ako nacizmus. Je úplne absurdné, že také obrovské zlo ako Katolícka cirkev môže dnes bez problémov legálne fungovať a dokonca je financovaná štátom!!!