Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Neznáme informácie o Katolíckej cirkvi

Upozorňujem na jednu veľmi nebezpečnú vec: väčšina ľudí Katolícku cirkev nepozná čo je zač,vie o nej len minimum informácii. O väčšine informácii v článku budete počuť prvý krát. O hierarchii, mentalite a systéme v RKC
Upozorňujem na jednu veľmi nebezpečnú vec: väčšina ľudí Katolícku cirkev nepozná čo je zač,vie o nej len minimum informácii. Silne veriaci ľudia a ostatní ľudia sú si vzájomne od seba izolovaní a nepoznajú si vzájomne svoje názory. Fanatickí kresťania majú priateľov len fanatických kresťanov a od ostatných ľudí sa prakticky izolujú. Je veľmi zlé a nebezpečné, že väčšina ľudí nepozná katolícku mentalitu, ľudia si potom neuvedomujú nebezpečenstvo RKC.
Preto ja ako bývalý katolícky kresťan, chcem povyzrádzať všetky informácie, vrátane neznámych o RKC a mentalite jej veriacich (najmä kňazov a fanatických laikov):
-katolík vníma kritiku cirkvi, ako kritiku samotného Boha. Veď predsa cirkev je telo Kristovo, alebo Kristova nevesta. Katolíci neznášajú kritiku cirkvi a kritik cirkvi je podľa nich diablov posol. Veľmi neradi katolík priznáva, že RKC má aj nejaké chyby
-hoci katolík priznáva, že cirkev má aj nejaké chyby, je podľa neho veľkou chybou cirkev kritizovať, pretože kritika cirkvi a hľadanie na nej chyby, je podľa nich nehorázna urážka Boha
-niektorí katolíci majú dokonca taký názor, že je prísne zakázané a je veľkých hriechom čítať weby, ktoré kritizujú cirkev!! To sú neskutočne fanatické názory, ale aj takýto ľudia sa nájdu
-v hierarchii RKC sa nesmierne silne zvýrazňuje totálna oddanosť a poslušnosť k nadriadenému/predstavenému. Neposlušnosť ku predstavenému sa doslova považuje za neposlušnosť voči Bohu!!! Je to neskutočný fanatizmus, ale takto to v RKC funguje!!!

Organizačná hierarchia katolíckej cirkvi:
-len veľmi málo ľudí vie, akú má RKC hierarchiu, preto ju tu popíšeme
-najvyššie je pápež. Okolo pápeža pracuje veľké množstvo úradníkov, ktorí sú: kardináli, biskupi (pozor, to nie sú diecézni biskupi, oni pracujú len výlučne vo Vatikáne), kňazi (na týchto lukratívnych pozíciach sú dokonca dvaja Slováci) a zriedka aj zopár laikov
-pod pápežom sú konferencie biskupov, u nás Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Predĺženou rukou pápeža nad konferenciami biskupov je bispup-nuncius, ktorý kontroluje biskupov a dáva pápežovi správy
-pod KBS patrí 8 diecéz, na čele ktorých stojí biskup. Diecéza je riadená s biskupského úradu. Zástupca biskupa je buď pomocný biskup alebo generálny vikár (vikár je kňaz). Biskup má pod sebou viacero vikárov na rôzne oblasti. Biskupský úrad má veľký počet úradníkov, čo sú najčastejšie kňazi, ale aj niekoľko laikov. Osobitnú dôležitosť na biskupskom úrade majú právnici a notári. Veď bodaj by to nebolo dôležité, keď má cirkev toľko majetkov, pozemkov a realít. Všetci kňazi-úradníci na biskupskom úrade dostávajú veľmi vysoký plat a sú veľmi bohatí
-pod biskupským úradom sú jednotlivé dekanáty. Na čele dekanátu stojí kňaz-dekan. Dekanáty zväčša korelujú s okresnými mestami
-pod dekanom sú jednotlivé farnosti, pod ktoré patria kostoly. Pod jednu farnosť zväčša patrí 1-3 kostolov. Farnosť spravuje kňaz s titulom „farár“, alebo „farský administrátor“. Rozdiel medzi týmito dvoma titulmi je výška platu daného kňaza, farár dostáva o niečo vyšší plat. Počul som o tom, že niektorí kňazi chodili za biskupom, aby ich povýšil z farského administrátora na farára, aby mohli dostávať vyšší plat. Žiaľ neviem vám povedať koľko dostáva farár plat, ale minimálna mzda to určite nebude. Ale aj keď farár nemusí mať privysoký plat, tak si môže žiť v prepychu, pretože nemá prakticky výdavky na nič, okrem auta a stravy. Ubytovanie na fare má farár zadarmo (kým obyčajný človek si bývanie musí prenajímať, alebo splácať naň úver), údržba a spravovanie fary putuje z farských peňazí.
Príjem farských peňazí pochádza: čo ľudia, hádžu do pokladnice, prenajímanie najrôznejších pozemkov, ktoré slúžia často na lukratívne účely a mnoho ďalšieho. Z farských peňazí si môže farár na fare zabezpečiť pekný luxus.
-pod farárom sú ešte rôzne kresťanské spoločenstvá (najefektívnejší spôsob vymývania mozgov), ktorých členovia môžu ale nemusia byť kňazi, avšak zväčša sú to laiciPozri viac v článkuKresťanské spoločenstvá, najväčšie nebezpečenstvo v súčasnosti“

Pod katolícku cirkev patrí aj veľké množstvo reholí, ktoré majú tiež dobre prepracovanú hierarchiu.

Hierarchická prepracovanosť v RKC je ešte lepšia ako u štátnych organizácii. RKC je jedna veľmi dobre prepracovaná organizácia. Každá organizácia, aby mohla fungovať potrebuje príjem peňazí, bez peňazí nemôže existovať. RKC dostáva od štátu nesmierne štedrú podporu.A mám veľmi jednoduchý návod, ako do jedného roka zlikvidovať Katolícku cirkev: nech ju prestane financovať štát. Ľudia sú na Slovensku chudobní a nebudú stačiť ju dostatočne podporovať a RKC by dopadla ešte horšie ako za komunizmu. Kňazi by potom museli bojovať o holé prežitie, museli by byť zamestnaný v nejakej inej práci, aby mohli prežiť. Na cirkevnú činnosť by im nezostával čas
*******
Cirkev je nespravodlivo zvýhodňovaná, finančne: polovica ľudí v SR je pod hranicou chudoby, pracuje za 400 EUR. A čo farár? Farár má slušný plat a nemá žiadne výdavky na prenájom alebo splácanie bytu, nemá deti, ktoré je treba draho financovať (oblečenie, strava, školské pomôcky), farár neplatí za kúrenie, ale obyčajný človek áno. Nie je to náhodou nespravodlivé? Farár si žije veľmi slušne, často aj veľmi luxusne, kým väčšina ľudí bojuje o prežitie, pretože je v chudobe.
Kým farár nemá veľa práce, bežný človek pracuje od rána do večera.
*******
A tým, že štát vlieva do cirkvi nehorázne peniaze,má aj obrovský vplyv. Predstavte si, aby by štát do cirkvi nevlieval do cirkvi žiadne peniaze. Čo by sa stalo? Kňazi by museli bojovať o vlastné prežitie a na žiadnu evanjelizáciu by im síl už nezostalo. Ak by do cirkvi nešli žiadne peniaze, tak by prakticky cirkev zanikla, pretože dobrovoľné príspevky ľudí by na to nestačili.
A čo ak by tie peniaze čo inú na RKC, išli na ateistické alebo agnostické spolky?
*******
Oficiálne sa ku Katolíckej cirkvi na Slovensku hlási 66%, podľa sčítania ľudu 2011. http://portal.statistics.sk/files/tab-14.pdf . Avšak pravidelne (v nedele) navštevuje kostoly len 10-15% ľudí. Ľudia sa pri sčitovaní nechcú prihlásiť ako ateisti, sú pokrstení ako katolíci, tak sa prihlásia ako katolíci, hoci na celú cirkev a kresťanstvo kašlú zvysoka. Je smutné, že RKC dostáva peniaze aj za takýchto ľudí, ktorí s RKC nemajú nič spoločné, okrem krstu. Cirkev je nespravodlivo zvýhodňovaná, dostáva peniaze aj za ľudí, čo z kresťanskou vierou nemajú spoločné prakticky nič.
********
Kostolným ovciam píšem maily nasledovného typu:Najvyššia dogma kresťanskej viery je byť imúnny, odolný a hlavne uzavretý voči pravde. Kresťanská viera je opakom pravdy a rozumu. Mali by ste sa naučiť počúvať aj názor, ktorý nie je pre cirkev pohodlný. Cirkev počas svojej histórie mala vždy s týmto problém, nevedela počúvať názory iných a takých ľudí upaľovala. Dnes z toho upaľovania cirkvi ešte niečo ostalo: zapchávať si uši pred nepohodlným názorom.
********
Poviem Vám jeden konkrétny dôkaz, že cirkev je len jedna veľká s.r.o. A budem hovoriť aj konkrétne mená. Šéf pravdepodobne najvýznamnejšieho kresťanského spoločenstva na Slovensku Julo Slovák, žije veľmi prepychovo. Jeden kresťan ho mal na Facebooku medzi priateľmi a na počítači za chrbátom som mu videl fotografie, ktoré jasne ukazovali nadštandardný luxus pána Slováka.
Šéf kresťanského spoločenstva by mal byť svätý a chudobný človek a ten luxus je veľmi pohoršujúci. Navyše je isté, že sa Julo Slovák nedostal k peniazom celkom serióznym fér spôsobom: najprv si evanjelizáciou ku sebe naláka ovečky a potom prevádzkuje kresťanský obchod s prehnanými cenami produktov. Ďalší problém je v tom, či si peniaze od sponzorov určených na evanjelizáciu, nenahrabal k sebe.
********
Najväčšie katolícke kresťanské spoločenstvá na Slovensku Godzone a SP (eSPé) fungujú na nechutnom biznise. Tieto spoločenstvá podporujú veľkými peniazmi rôzni firemní sponzori, dotujú ich niektoré štátne inštitúcie ako napr. IUVENTA, nehovoriac, že cirkev celkovo veľmi štedro podporuje štát.
Tieto dve spoločenstvá organizujú kresťanské akcie, ktoré nazývajú konferencie. Jedna takáto konferencia, ktorá trvá necelé dva dni, stojí nehoráznych 27 EUR. Je to nechutný biznis. To im nestačí ten štedrý sponzoring a dotácie? Oni najprv evanjelizáciou nalákajú ovečky do svojej pasce a potom od nich žmýkajú nehorázne peniaze!
******************
V jednej internetovej diskusii som napísal nasledovné: Drahí priatelia všimnite si nasledovné: tu jedna kostolná katolícka ovca nazvala kritiku cirkvi, ako„útoky“ na cirkev. Všetky kostolné ovce nazývajú pravdivú kritiku cirkvi ako „útoky“ na cirkev!! Podľa kostolných oviec je hovoriť pravdu o cirkvi, ako „útok“. To je veľmi rafinovaná manipulatívna rétorika medzi kostolnými ovcami.
Hovoriť o „útokoch na cirkev“ patrí medzi najčastejšie slovné spojenie kostolných oviec. Veď predsa RKC je podľa nich nekritizovateľná
********
Okrajová poznámka: protestantizmus je v porovnaní s Katolíckou vierou a niečo menšie zlo:
-protestantizmus nepovažuje akúsi oblátku za Božie telo ako RKC, čo je veľmi smiešne a iracionálne
-Luther opovážlivo a drzo nesľubuje ako RKC, že po smrti budú dve kontrasty: nebo alebo peklo. To je veľký cynizmus RKC, ktorá sľubuje, že človek po smrti skončí podľa toho ako bol cirkvi poslušný a ako poctivo veril v slepé cirkevné dogmy, tiež RKC straší ľudí peklom.
Podľa protestantskej viery, pre spásu stačí iba veriť v Ježiša a to je všetko