Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

O mágii a čarodejníctve

Samozrejme si treba uvedomiť, že tieto veci majú obrovskú silu a sú aj zneužiteľné.
Tiež samozrejme okrem dobrých pozitívnych síl sa stretáva mág aj s negatívnymi temnými silami – ale tomu tak nie je len v duchovnom ale aj vo fyzickom svete.
Dôvod, prečo Jahve zakazoval mágiu je ten, že to vnímal ako konkurenciu ku svojej moci, veď bol to predsa žiarlivý a závistlivý, zlostný, nenávidiaci Boh
Kniha Exodus - kapitola 34
14 lebo sa nesmieš klaňať cudzím bohom. Veď Pánovo meno je Žiarlivý, on je žiarlivý Boh.

Kniha Exodus - kapitola 20
5 Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, somžiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia,


Avšak aj rôzne ezoterické disciplíny a mágiu nemožno vnímať ako výlučne pozitívnu vedu, nájde sa tam mnoho hlúposti, neserióznosti, napr. horoskopy, veštenie, akékoľvek liečiteľstvo za peniaze (je to všetko o biznise),
podobne ako v rôznych knihách a návodoch existujú nefungujúce neúčinné metódy, tak aj v mágia obsahuje kopec nefungujúcich hlúposti.
Vieme, že , ale zlý názor na mágiu prinieslo len zlé ovocie – upaľovanie čarodejníc – za tieto veci za hanbí a červená katolícka cirkev dodnes. Tiež by bolo veľmi dobré a užitočné aj podrobne študovať historické archívy o procesoch s čarodejnicami – aj to by mohlo odhaliť, že mágia skutočne nie je zlá
Myslím, že zaoberať sa čarami nielenže nie je zlá vec, ale naopak by sa týmito vecami aj povinne človek mal zaoberať a to v čo najväčšej miere, pretože je to pre človeka niečo veľmi prínosné.
Jeden druh čarov, hoci v tej dobe určite existovalo, Biblia nekritizuje: liečiteľstvo. To veru nie je žiadna náhoda, ako by sa radi domnievali súčasní konzervatívni kresťania

Kniha proroka Izaiáša - kapitola 47
9 Nuž prídu na teba obe tieto veci razom, v jeden deň, bezdetnosť a vdovstvo zasiahnu ťa naplno i pri množstve tvojich čarov, i pri veľkej sile tvojich bosoráctiev.
10 Bola si bezpečná vo svojej zlobe, povedala si: "Nik ma nevidí."
Tvoja múdrosť a tvoja veda - tá ťa zviedla; riekla si vo svojom srdci: "Ja a nikto viac!"
Vidíme tu obrovskú závisť a nenávisť voči iným pohanským národom, pretože majú múdrosť a vedu (poznanie). Tento verš kompletne diskredituje hodnovernosť celej Biblie, ktorá je proti múdrosti, poznaní aj pravde

11 Príde na teba nešťastie, nepoznáš jeho vznik, zrúti sa na teba skaza, nevieš ju udobriť, a dôjde na teba hrôza tak náhle, že sa ani nenazdáš.
12 Postav sa so svojimi čarami a množstvom svojich kúzel, v ktorých si sa namáhala od mladi, vari sa ti to podarí, vari odstrašíš!
13 Ustávala si sa množstvom svojich porád: nechže sa dostavia, nech ťa vyslobodia, čo delia nebo, čo pozorujú hviezdy, oznamujú z novmesiacov, čo má prísť na teba.

úžasné – Biblia je dokonca aj proti astronómii

Skutky apoštolov - kapitola 8
9 V meste predtým istý muž, menom Šimon, robil čary a ohromoval samárijský ľud, tvrdiac, že on je niekým veľkým.

Koniec koncov nemožno vylúčiť pravdivosť názoru mučeníka Justína, že Šimon mág bol zakladateľ gnosticizmu (pretože v Biblii sa spomínajú čary v súvislosti s múdrosťou a poznaním). Možno niečo pravdy na tom bude. Kým súčasní kresťania považujú každého mága za diablom posadnutého – za človeka ktorý vyložene spolupracuje zo silami zla, Biblia ho z ďaleka za tak radikálne negatívnu postavu nepovažuje. Apoštoli ho možno vnímali za zlého len z toho dôvodu, že im bol konkurenciou v moci a mohla tu byť závisť
10 A všetci od najmenších až po najväčších ho pozorne počúvali a hovorili: "On je Božia sila, ktorá sa volá Veľká."
11 Počúvali ho preto že ich už dlhý čas ohromoval čarami.
12 Ale keď uverili Filipovi, ktorý im hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a o mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť muži i ženy.
13 Vtedy uveril aj sám Šimon, dal sa pokstiť a pridŕžal sa Filipa. A keď videl, že sa dejú znamenia a veľké divy, tŕpol od úžasu.
17 Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého.
18 Keď Šimon videl, že vkladaním rúk apoštolov sa udeľuje Duch, ponúkol im peniaze
19 a povedal: "Dajte aj mne takú moc, aby každý, na koho vložím ruky, dostal Ducha Svätého."
20 Ale Peter mu povedal: "Tvoje striebro nech je zatratené aj s tebou, pretože si si myslel, že možno Boží dar získať za peniaze!
21 Nemáš účasť ani podiel na tomto slove, lebo tvoje srdce nie je priame pred Bohom.
22 Rob teda pokánie z tejto svojej neprávosti a pros Pána, azda ti odpustí toto zmýšľanie tvojho srdca.
23 Lebo vidím, že si v horkej žlči a v putách neprávosti."
24 Šimon odpovedal: "Modlite sa vy za mňa k Pánovi, aby ma nepostihlo nič z toho, čo ste povedali."

Skutky apoštolov - kapitola 19
17 Dozvedeli sa o tom všetci Židia aj Gréci, čo bývali v Efeze. Na všetkých doľahol strach a zvelebovali meno Pána Ježiša.
  okrajová poznámka: Viera v Ježiša v mene strachu
19 A mnohí z tých čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili; keď spočítali ich cenu, vyšlo im päťdesiattisíc strieborných.
Toto bolo v skutočnosti niečo extrémne negatívne, keď sa spálili vzácne knihy plné múdrosti a poznania. Možno práve tento verš inšpiroval svetskú moc pri šírení tak brutálne ničiť všetko pohanské, aj Slovanom boli zničené ich prevzácne duchovné texty
20 Tak mohutne sa šírilo a silnelo Pánovo slovo.