Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Zakon sudnyj ľudem a násilie kresťanstva

Niekto môže argumentovať, že kresťanstvo je to pravé kvôli tomu, že je najväčšie, a že Biblia je načítanejšia kniha. Tak toto nie je veľmi na chválu, v Európe sa šírilo kresťanstvo krvavým násilím a mečom, všemožnými perzekúciami, tým čo neboli ochotný konvertovať, pohanom zobrali všetok majetok, živobytie a tí mohli umierať hladomorom.
Napr. takto sa šírilo kresťanstvo na Slovensku, Zakon sudnyj ľudem:
1. Pred každým zákonníkom sa treba zmieniť o Božej pravde. Preto svätý Konštantín v prvom zákone napísal a povedal takto: Každá dedina, v ktorej sa konajú obety alebo prísahy pohanské, nech je odovzdaná Božiemu chrámu so všetkým majetkom, ktorý patrí pánom v tejto dedine. Tí, ktorí vykonávajú obety a prísahy, nech sa predajú so všetkým svojím majetkom a získaný výnos nech sa dá chudobným.
(to už aj Stalinovská diktatúra bola mnohokrát miernejšia. Teda nielenže neochotným konvertovať bol zhabaný celý majetok, dom a živobytie, ale dokonca museli vstúpiť do otroctva)
Kresťanstvo bola malá bezvýznamná sekta v ktorej bolo len pár tisíc ľudí v celej Rímskej ríše, ktorá bola väčšia ako celá Európa. A veľmi ľahko sa šírilo kresťanstvo, keď o jeho šírení rozhodol jeden jediný človek – cisár Konštantín

K tejto téme sa zaujímavo hovorí aj na tmto videu https://www.youtube.com/watch?v=azxQ_SKdrKI