Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Zaujímavosti z histórie a archeológie

Akademik Sedov o Árijcoch, Iráncoch a Slovanoch

Našiel som zaujímavý článok o Slovanoch, od najvýznamnejšieho ruského archeológa. Hovorí tam o tom, ako Árijci prišli do Európy a ako sa Slovania skrížili s Iránskymi etnikami. Hovorí tak, že niekoľko rokov pred Kristom, nemožno ešte hovoriť o národnej identite Keltov, Germánov, Slovanov - vtedy mali ešte identitu Árijskú (len ako poznámka na okraj, archeologické stopy po Keltoch (Halštatská kultúra) sa našli výlučne na území Česka, Slovenska, Rakúska, to znamená, že toto etnikum nemá veľký súvis s Anglickými Keltami - ide o 2 etniká). Tiež tam hovorí o tom, že Slovania existovali aj pred 5. storočím pod názvom Venédi (nie je to len názor ruských archeológov, Slovanov-Venédov spomína aj český docent archeológie Zdenek Klanica vo svojej knihe). Ak si dobre pamätám, hovorí tam o Slovanoch ako o etniku obývajúcom lesy, teda neboli tak technicky vyspelí v takej miere ako Rimania a Gréci, (zato boli spirituálne vyspelí, žili v súlade s prírodou. Sedov tiež hovorí o veľkom úpadku Rímskej ríše a celej Európy v 4. storočí - on to vysvetľuje abnormálnym počasím a zatopením poľnohospodárskych/zemědělských plôch. (Len zaujímavé je to, že práve v 4. storočí bolo v Rímskej ríši násilím, pod hrozbou trestu smrti zavedené kresťanstvo, to zrejme aj príroda sa začala búriť proti temnému cirkevnému náboženstvu. Cirkevné "kresťanstvo" prinieslo do Európy úpadok a prekliatie aj vo forme počasia - to je aspoň môj názor). **** Kto nevie po Rusky, tak vám to relatívne veľmi dobre preloží aj google translator. Celý článok ktorý som tu v sručnosti komentoval, si môžete pozrieť tu: http://slavya.ru/trad/history/genezis/sed.htm

História sa opakuje, hrozba zániku civilizácie, islam, jadrová vojna

A inak teraz som si pozeral na youtube seriál "Stopy do dávnej minulosti" (ale aj iné odborné stránky) a som z toho teraz plný emócii. Zaujímavé ako kultúry na našich predkov tu v strednej Európe začínali z jaskýň, potom začali byť veľmi vyspelí (zložité bronzové výrobky, zlaté šperky) ale prišli nejaký ozbrojení záškodníci lúpežníci a vyspelú kultúru zničili, vyzabíjali, zotročili. A znovu sa začínalo od jaskýň. A opakovalo sa to viac krát. História sa opakuje a aj teraz stojíme pred výzvou, či odoláme pred zničením Európskej kultúry a či sa nevrátime späť k úpadku islamu 1500 rokov dozadu. Alebo naša civilizácia skončí z dôvodu jadrovej vojny, ktorá by zničila aj internet. ***** Tiež sa mi páčilo, ako sa Slovania aj na území Slovenska aj ozbrojene bránili pred násilným pokresťančením Uhorského kráľa svätého Štefana. (Maďari ho dodnes považujú za najdôležitejší základ svojej kultúry a histórie). Slovania samozrejme prehrali, vojská kráľa Štefana zmasakrovali všetkých "pohanských" povstalcov. Dokonca aj jeden kresťanský učiteľ dejepisu bol veľmi frustrovaný a pohoršený tým, ako mohla cirkev vyhlásiť za svätého krutého mäsiara/řezníka kráľa Štefana I., ktorý dal pokrstiť Slovensko násilím za cenu genocídy.

Krížové výpravy náboženskej ideológie a povstania proti nim

Situácia je dnes podobná s islamom ako to bolo v minulosti s násilným pokresťančovaním Franskými vojskami. V Ruskej wikipédii som našiel zaujímavé články o násilnom pokresťančovaní Slovanov. Proti Slovanom sa vydala až 200-tisícová Franská križiacka armáda, čo bolo na tú dobu obrovský počet (nakoľko počet obyvateľov v Európe mohol byť aj 100x menší ako dnes). Keď bolo územie dneštného Česka a Poľska násilne pokresťančené, resp. keď Slovania spoznali podstatu cirkevného náboženstva, vznikli aj povstania, pri ktorých Slovania búrali kostoly, cirkevné úrady a vyhnali duchovenstvo. Povstania však boli úspešne potlačené po určitej dobe. Podľa Ruských akademikov boli Vandali Slovanský kmeň. Vandali boli známy tým, že zrovnávali kostoly zo zemou v Severnej Afrike. Už vtedy Vandali vedeli, že od cirkevného náboženstva nemožno očakávať nič dobré, preto zrovnali zo zemou čiernomagické žiariče. Je to aj výzva pre nás, aby sme sa vedeli proti islamizmu postaviť podobne ako naši predkovia proti násilnostiam cirkevnej ideológie ****** Krížové výpravy proti Slovanom, Pohanské povstania v Poľsku, Pohanské povstania v Česku, Slovanské povstania v roku 983. ***** Môžete si zadať do Google tieto pojmy: Крестовый поход против славян, Языческие восстания в Польше, Языческие восстания в Чехииm, Славянское восстание 983 года

"Pohanskí" Slovania

 Zaujímavé úryvky kresťanského archeológa Petra Ivaniča z jeho odbornej publikácie o Slovanoch "Západní  Slovania v  ranom  stredoveku" *** ("Pohanskí") kňazi v Arkone a u Veletov (=Polabskí Slovania) boli volení snemom. (zaujímavý prvok demokracie). *** V  pohanskej ére označoval tento výraz pravdepodobne človeka vykonávajúceho svetskú i kultovú moc a osoba zaoberajúca sa len duchovnou oblasťou sa nazývala žrec. **** Existujú časté zmienky o ľudských obetách – príkladom je rituálna poprava meklenburského biskupa Jána z roku 1066 vo veletskej Retre, menej jasne sú vykreslené zvieracie obety. **** Poľsko: Postup christianizácie na istý čas zastavilo ľudové povstanie, ktoré vypuklo po roku 1038, keď bol vyhnaný knieža Kazimír I. a moc mali v rukách veľmoži. Počas povstania boli zabíjaní aj kňazi a zničené arcibiskupstvo v Hnezdne. **** Kresťanský autor sa takticky vyhol téme ako panovník Svätý Štefan pokresťančoval Slovanov *** (Kniha sa dá aj stiahnuť)

Kelti

Kelti sú veľmi populárne slovo a zopár krát sa objavilo aj v týchto príspevkoch. V poslednom čase dosť študujem vedecký výskumy. Čo sa týka Keltov tak genetické výskumy potvrdili predpoklady archeológov, že archeologický Kelti nemajú nič spoločné so súčasnými Britmi a Írmi. Kelti boli tmaví ľudia s čiernymi vlasmi, podobne, ich genetická mužská haploskupina G sa vyskytuje najviac v Araských krajinách, Turecku Taliansku, Grécku. Kelti neskončili veľmi slávne pri genetických výskumoch (aj na druhej strane treba povedať, že existuje viacero druhov etník archeologických Keltov, nakoľko existuje viac druhov Hallštattskej kultúry). Viac v pozitívnom svetle skončili Slovania. Mužská haploskupina R1a, ktorá je typická Slovanská sa objavila v osídleniach z doby bronzovej dokonca až v strednom Nemecku (presne v strede Nemecka). Predkovia Slovanov obývali polovicu súčasného Nemecka. Typická mužská haploskupina Nemcov a Britov je R1b. Polabskí Slovania (obývajúci cca polovicu Nemecka) sa z Nemecka vytratili pred cca 1000 rokmi po agresívnom vojenskom dobývaní Frankov (Germánov) čo bolo spojené s procesom násilného pokresťančovania Slovanov. Viac informácii si môžete pozrieť na tejto stránke vrátane fóra http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml

Archeológovia si nevedia vysvetliť často veľmi náhly zánik viacero vyspelých vtedajších kultúr a civilizácii v strednej Európe 

(SR a ČR, ale aj na území Ruska, Poľka, Ukrajiny, Rakúska) - a teraz som si spomenul aj na to, ako sa vedeli teleportovať s planéty preč - ako hovoril istý uznávaný šamanský učenec. Táto téma náhleho zániku viacero vyspelých kultúr, tak nad tým si veľmi ťažko lámu hlavu súčasní archeológovia. Archeológovia či už v Rusku alebo v Európe si sťažujú, že nedokážu vidieť žiadnu kontinuitu medzi staršími a mladšími archeologickými hmotnými kultúrami. Kultúra existovala v určité roky a potom náhle zanikla, nikto nevie ako a prečo. Motivácia k telepotrácii mohla byť aj to, že cítili ohrozenosť pred násilnými kmeňmi.

Arogancia cirkvi

Keď arogancia cirkvi nepozná hraníc: náhodne sa mi podarilo nájsť zaujímavý archeologický výskum kostola svätého Juraja. Na tom mieste sa našli stopy po osídlení už s doby kamennej (=eneolitu). Zdá sa že cirkev zneužila silu tohoto magického miesta na rozšírenie a posilnenie svojho vplyvu. Samozrejme takých podobných spirituálnych miest je na Slovensku veľký počet, ktoré cirkev takto znesvätila. Zaujímavé, že aj Starí Slovania poznali a vedeli, kde sa nachádzajú zaujímavé spirituálne miesta aj z doby kamennej hoci miesto nebolo permanentne osídlené http://www.heritage-route.eu/sk/kostolany-pod-tribecom