Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Psychológia: Katolícka cirkev je sekta, dôkazy. Anna Kolesárová ako ukážkový príklad

Anna Kolesárová. Prejav choroby menom náboženstvo.Psychológia: Katolícka cirkev je sekta. Anna Kolesárová

Ja ako autor tohto článku som človek, ktorý prezentuje psychológiu budúcnosti. Tento článok bude psychologický. Na ukážkovom príklade kauzy AnnyKolesárovejpomôže pochopiť patológiu náboženstva, patológiu náboženského človeka.
                   (Poznámka na okraj: Trochu odbočím od témy hneď na úvod: mainstreamový prúd psychológie sa stavia tiež k náboženstvu dosť kriticky. Keď som zadal so Google, „psychology religion“, tak vyskočili tam články, ktoré odkazovali na vedecké štúdie, ktoré hodnotili náboženstvo kriticky. Nič pozitívne na náboženstvo som nenašiel. Je dobré že aj psychológia ako oficiálna veda sa prebúdza, hoci pomaly. Keď si niekedy ďalekej budúcnosti nájdem čas môžem poznatky psychológie o patológii náboženstva zhrnúť do článku alebo videa, čo ma najviac zaujalo).
 

Kto to bola vlastne Anna Kolesárová?

Teraz sa vraciame späť k Anne Kolesárovej. Kto to bola vlastne Anna Kolesárová? Anna Kolesárová bola úplne normálne a úplne obyčajné dievča, ktorej tragická smrť bola zneužitá na nechutnú cirkevnú propagandu. Odmietla sex s opitým sovietskym vojakom z 2. svetovej vojny a ten ju za to zastrelil. Jej blahorečenie bolo vysielané protiústavne vo verejnoprávnej televízii, čo spochybňuje sekulárny štát – takýmto spôsobom určite nemôžeme byť vzorom moslimským krajinám v sekulárnom štáte. Ale späť k veci.
 

Kolesárová bola blahorečená v rozpore s oficiálnym učením Katolíckej cirkvi

Veľmi dôležitá skutočnosť je to, že Kolesárová bola blahorečená v rozpore s oficiálnym učením Katolíckej cirkvi. V katolíckej cirkvi sú na blahorečenie a svätorečenie nastavené veľmi jasné pravidlá. Blahorečená osoba môže byť len ak ja nadpriemerným vzorom v kresťanskom živote alebo vtedy ak niekto zomrie mučeníckou smrťou pre svoju vieru. Sovietsky vojak ale Annu nezastrelil za to, že by bola kresťanka! Porušenie učenia katolíckej cirkvi pri blahorečení je tu viac ako čisté a jasné a nie je tu možné diskutovať o takých či onakých interpretáciách.
                   Kolesárová bola označená cirkvou ako „mučeníčka čistoty“. Pre nenáboženských ľudí, slovo čistota je v katolíckych kruhoch označované sa sexuálnu abstinenciu, základ katolíckej viery je totiž vojna proti sexualite ako takej. Katolícka viera zakazuje zo sexuality naprosto všetko: zakazuje antikoncepciu, masturbáciu, predmanženský sex, ejakuláciu mimo vagíny, orálny sex, prerušovanú predĺženú súlož, rozvody, akékoľvek sexuálne pomôcky, homosexualitu. Praktizujúci veriaci na dodržiavanie týchto pravidiel dávajú všetku svoju energiu. Jediné čo katolícka cirkev dovoľuje je sex výlučne za účelom rozmnožovania a aj to len v manželskom zväzku požehnaným katolíckym obradom. Nech mi niekto povie, že medzi sektou a náboženstvom je nejaký rozdiel!!!
                   Ale späť k podstate. To že Anka Kolesárová odmietla sex so smradľavým, rok neosprchovaným opitým vojakom, ktorý nemal rok opraté oblečenie nie je nič nadštandardné. Odmietnuť sex s takýmto vojakom naozaj nie je nič kresťanské. Rovnako by sa zachovala aj ateistka či „satanistka“. Takémuto sexi vojakovi bolo teda fakt ťažké odolať – to len moja ironická poznámka.
 
                   Teraz sa ale dostávame k podstate veci, čo chcem s uvedenými vecami povedať. Najviac ma prekvapuje to, že napriek tomu že Anna Kolasárová bola blahorečená vo veľmi jasnom rozpore s učením katolíckej cirkvi, nevidel som nikoho z veriacich či už na sociálnych sietiach alebo blogoch, že by proti tomu protestoval. A špeciálne chcem podotknúť, že učenie katolíckej cirkvi sa až extrémne prísne dodržuje nikto si nedovolí vybočiť ani o milimeter mimo oficiálnu líniu. Pri blahorečení Kolesárovej to za záhadných okolností akosi neplatí. Naopak medzi veriacimi vznikla až nepochopiteľná jednota, že blahorečenie bolo správne. Táto vec zostáva veľkou záhadou. Túto záhadu si ale v nasledujúcich častiach článku rozlúštime.
                   Ja ako filozof kritizujúci kresťanstvo by som bol najradšej od kresťanov, ak by sa kresťania zbavili otroctva náboženstva úplne, avšak to od nich nežiadam, pretože to by bola pre nich obrovská zmena v ich myšlienkovom svete. Podstatne viac ma trápi patologický fenomén, ktorý je možné na kresťanoch pozorovať a to sú ich dve hlavné atribúty. Prvý atribút je neschopnosť vidieť v cirkvi čokoľvek kritické, neschopnosť vidieť akékoľvek chyby, neschopnosť v cirkvi čokoľvek kritizovať. Katolíci sa dívajú na všetky veci v cirkvi cez dvojité ružové okuliare. Súčasťou katolíckej viery je viera, že všetko v cirkvi je ideálne a dokonalé, či sa to týka jednotlivcov, kňazov biskupov alebo všeobecných pomerov v cirkvi. A platí to naprosto všeobecne, nie len pri Anke Kolesárovej. Základ kresťanskej viery je klamať seba samého, že v cirkvi žiadne chyby nie sú a extrémne silná schopnosť si zakrývať oči pred akýmikoľvek chybami, neschopnosť priznať čo i len kozmetické chyby. V Cirkvi je posunutý čas mnoho rokov dozadu – v minulosti za kritiku cirkvi bol človek upálený, avšak táto mentalita je v cirkvi dodnes. Kým v minulosti, keď ešte existovala monarchia by bol za kritiku štátu, monarchie či cirkvi človek popravený, v cirkvi je posunutý čas a dodnes je tam extrémne silná mentalita nič nekritizovať a neschopnosť vidieť čo i len kozmetické chyby v vnútri cirkvi.
                   Druhý hlavný atribút veriaceho jeovečkovský syndróm, že všetci veriaci súdokonalékópie,dokonalá masa, dokonalé ovečky. Hoci katolícke učenie umožňuje mať odlišný názor na určité teologické veci, napríklad to či by mala byť katolícka viera len jednostranne orientovaná na vojnu proti potratom a sexualite alebo sa zamerať aj na niečo iné, v praxi vidíme že veriaci nedokážu mať svoj vlastný názor. Základom katolíckej viery je nemať svoj názor. Veriaci sú ako bankovky – všetky bankovky sú dokonalo rovnaké – kto má odlišný názor ako väčšina je považovaný za falošnú bankovku, ktorú je treba kriminalizovať a zničiť – príkladmi sú Michal Lajcha či Jan Rozek. Patologická jednota veriacich pri Anne Kolesárovej je poľutovania hodná – je to prejav toho, že len osobnostne chorý / nemocný človek sa môže stať katolíkom. Katolík nie je človek, nie je bytosť – katolík je nemysliaci stroj, dokonalá kópia, ktorá pracuje na programoch náboženstva.
 

Viac k patologickému neprotestovaniu veriacich pri Anne Kolesárovej

Anna Kolesárová je dôkazom ako ľahko dokážu veriacimi manipulovať kňazi či biskupi, nech je to aj v rozpore s učením katolíckej cirkvi. Základom viery katolíka je poslušnosť. V katolíckej teológii sa poslušnosť veľmi často zvýrazňuje. Byť poslušný kňazovi či biskupovi znamená byť poslušný bohu. Katolík je závislý na vyšších autoritách, ktorým submisívne podlieha.
                   Ďalším dôvodom, prečo blahorečenie v rozpore s učením cirkvi dopadlo s dobrým prijatím veriacich je to, že Kolesárova sa stala symbolom stredobodu katolíckej viery a tým je vojna a odpor proti sexualite.
                   Ďalej je veľmi smutné, že veriaci klesli až tak hlboko, že na chyby v cirkvi musia upozorňovať nenáboženskí ľudia. Veľmi si vážim viacero statočných a odvážnych novinárov z Denníka N a z Denníka SME či iných médii, ktorí kritizovali tento odporný kult Anny Kolesárovej. Toto obyčajné dievča, jej tragická smrť, bola zneužitá na cirkevnú propagandu na vojnu proti sexualite.
Je to veľmi zvláštny paradox – predovšetkým samotným veriacim by malo záležať na dobre ich vlastnej cirkvi, avšak na to že tu niečo smrdí museli upozorniť sekulárni ľudia. Je to jasným dôkazom toho, že náboženským veriacim sa nemôže stať osobnostne zdravý človek. Je to dôkaz patológie osobnosti náboženského človeka.
 

Kontroverzný kňaz Pavol Hudák versus Anna Kolesárová

Najvýraznejšia osobnosť, ktorá presadila v cirkvi blahorečenie Anny Kolesárovej bol kontroverzný kňaz Pavol Hudák. Povieme si o ňom niečo bližšie. Pavol Hudák má čudnú úchylku: slávny po Slovensku je hlavne prednáškami o téme sexuality. Prednášanie o téme sexuality ho najviac charakterizuje. Tohoto kňaza mi je úprimne ľúto – sám sa zhadzuje pred sebou, sám robí so seba debila. Katolíckemu kňazovi, ktorý žije celibát, ktorý v živote nemal sex sa ani zďaleka nehodí prednášať o jednostrannej téme o sexualite. Ale na Youtube nájdete stovky jeho prednášok o sexualite.
                   Pavol Hudák je však známy aj inou vecou. V obci Vysoká nad Uhlom, z kade pochádza aj Kolesárová, si založil vlastné kresťanské spoločenstvo Domček. V iných článkoch alebo videách upozorňujem na problém kresťanských spoločenstiev – ide o cirkev v cirkvi, nie je prehnané povedať, že ide o sektárske združenia vo vnútri cirkvi. Zväčša sa v týchto spoločenstvách pestuje náboženský fanatizmus. Silu infiltrovaných siekt vo vnútri Katolíckej cirkvi nemožno nijak podceniť. Jednej sekte sa podarilo ovládnuť celú katolícku cirkev tým že sa im podarilo presadiť blahorečenie Anky Kolesárovej. Žiadnu sektu nemožno podceniť. Každá sekta má dopad na celú spoločnosť, a je jedno či ide o katolícku sektu, Svedkov Jehovovych alebo nejakú ezoterickú sektu. Najväčšie nebezpečenstvo vidím v katolíckych kresťanských spoločenstvách, pretože majú veľmi sofistikovanú davovú psychológiu, dokážu vytvárať veľmi silné a manipulatívne egregory, čo sú kolektívne energetické polia. Dá sa povedať že fanatické kresťanské spoločenstvá už ovládli aj mainstreamový prúd katolíckej cirkvi. Veľké poučenie s kauzy Anny Klesárovej je to, že silu kresťanských spoločenstiev nemožno nijak podceniť.
 

O antikoncepcii

Antikoncepcia hoci nie je hlavná téma tohto článku, predsa sa teraz budem venovať jej.
                   Je poľutovania hodné, keď som počul niektoré kresťanské ovečky sa rozprávať medzi sebou o antikoncepcii. Je veľmi smutné, že títo ľudia považovali prísny zákaz antikoncepcie za niečo úplne samozrejmé, vyriešené, uzavreté o čom už nie je treba uvažovať a treba len zákaz dodržovať. Je veľmi smutné, že títo ľudia si ani raz nepoložili otázku, či zákaz antikoncepcie v cirkvi nie je nejaké divné.
                   Všetci vieme, že preľudnenie planéty je vážny problém. Katolícka cirkev má však na to jediné riešenie a ním je sexuálna abstinencia, či sex výlučne v manželskom zväzku. Ak sa bavíte s katolíkom o antikoncepcii tak vám začne argumentovať, že v Európe vymierame. Len aby sme uviedli veci na pravú mieru, Európa je len malá bodka / tečka na našej planéte, všade inde na planéte je presne opačný problém. Na miesto toho aby katolícka cirkev masovo presadzovala antikoncepciu a rozdávala kondómy v rozvojových krajinách, ešte naopak bude svoje ovečky strašiť, že sa dostanú do pekla ak použijú antikoncepčnú metódy typu ejakulácia mimo pošvy ženy.
                   Ďalej katolícki veriaci sa ani len nezamýšľajú nad prípadnou možnou reformou cirkvi v oblasti antikoncepcie. Označí sa to za nebezpečné liberálne prúdy v cirkvi, ktoré sa snažia cirkev zničiť. Zákaz antikoncepcie sa považuje za dokonalé nemenné, nezmeniteľné učenie cirkvi, ktoré je prirodzené, ktoré nariadil priamo Boh. Všetko je v cirkvi už dokonalé, preto žiadna zmena nepripadá do úvahy. Veľmi chorá mentalita veriacich.
Veriaci majú veľmi silné presvedčenie, že všetko učenie cirkvi je absolútne nemenné. Zabudli však na to, že učenie cirkvi sa počas histórie mnohokrát menilo, reformovalo. Ukážkový príklad je 2. Vatikánsky koncil, kedy prešla cirkev skutočne veľkými zmenami.
                   Zákaz antikoncepcie nemá dokonca ani žiadnu oporu v Biblii, to ale veriacim s ovečkovským syndrómom vôbec nevadí.