Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Dialóg medzi náboženskými veriacimi a nenáboženskými ľuďmi. Oboznámenie neveriacich (nenáboženských ľudí) s náboženstvom

Viete aký je rozdiel medzi ateistom a kresťanom?
Ateista považuje inovercov za rovnocenných, ale kresťan považuje inovercov za menejcenných - ako tých ktorí nemôžu byť spasený, budú zatratený a pôjdu do pekla.
Kresťania považujú ezoteriku ako niečo čo sa protiví najvyššiemu prvému prikázaniu, ezoteriku považujú ako niečo proti Bohu, neraz konzervatívni kresťania prirovnávajú ezoteriku k okultizmu (niečo čo súvisí s diablom) a pomaly aj k satanizmu.
Odkaz ľuďom s ezoterickým presvedčením: Kým vy "ezoterici" považujete kresťanov za rovných, kresťania sa dávajú na vás ako ako menejcenných.
Medzi praktizujúcimi kresťanmi a nenáboženskými ľuďmi je veľká priepasť. Platí to na Slovensku ale v Česku to platí obzvlášť.
Na túto stránku chodí veľká časť návštevníkov z Českej republiky, takže tento článok bude pre susedov obzvlášť prínosný.
Kresťania považujú za menejcenných aj ateistov.
 
Treba si uvedomiť, že u náboženských a nenáboženských ľudí je veľmi odlišný spôsob myslenia.
Mnohí nenáboženskí ľudia sú často dosť tolerantný k náboženstvu z dôvodu že kresťanstvo dostatočne nepoznajú – poznajú o kresťanstve len všetky pozitívne stránky, ale nepoznajú samotný základ kresťanstva ako takého. Nenáboženskí ľudia sú v nevedomosti nepoznajú extrémne absurdné náboženské dogmy a pretočastopovažujú náboženstvo za niečo dobré a prínosné. Absurdné náboženské dogmy viac podrobne rozoberám v iných článkoch tejto webstránky.
 
Predovšetkým si je treba uvedomiť, že kresťania si žijú vo vlastnom svete, vo svete v ktorom patria iné zákony, vo svete ktorí si sami vytvorili s inými zákonmi a pravidlami. Kresťania, komunita kresťanov si žijú v akejsivlastnejbublineizolovaní od ostatných.
V kresťania považujú všetky absurdné náboženské dogmy za rovnako autentickú pravdu ako je pravda že 1+1=2. Kresťania považujú všetky šialené náboženskécirkevnédogmy(napr. spása Ježišovou krvou, Božská trojica v troch Božských osobách,zákaz antikoncepcie, či neomylnosť pápeža)za rovnako samozrejmú a autentickú pravdu, ako je pravdivá veda, fyzikálne zákony, gravitácia atď. Podobne ako určite nikto nepochybuje že 1+1=2 a berie to ako úplnú samozrejmosť, tak aj s kresťanskej náboženskej komunity považujú za autentickú pravdu všetky náboženské dogmy. V náboženskej komunite sa všetky náboženské dogmy vnímajú ako čistá pravda a úplná samozrejmosť a nikto sa nad tým nezamyslí, či by to náhodou mohlo byť nejako inak.
 
So šamanského hľadiska sa táto vec dá vysvetliť tým, že náboženskí človek sa stáva obeťou egregoru, viac tu Egregory - základ náboženstva - kolektívne manipulatívne myšlienkové pole
 
Diskusia s náboženskými ľuďmi
Diskusia s nábožensky fanatickými ľuďmi nemá žiaden význam. Odhovárať náboženského fanatika od náboženstva je to isté ako by ste sa snažili nejakého človeka odhovárať od toho že 1+1=2 a že správny je nejaký iný výsledok. Pre kresťana je náboženská dogma nemenná a na 100% autentická pravda o ktorej sa nediskutuje. Náboženskí fanatik nie je schopní prehodnotiť alebo zamyslieť sa nad tým, či pravda náhodou nemôže byť aj niečo iné ako učí cirkev.
Keď diskutujem o kresťanstve s náboženskými fanatikmi (ktorých percentuálne demograficky nie je až tak málo), vždy sú veľmi podráždení niekedy až agresívni, sú veľmi smutní a nešťastní z toho, keď hovorím pre nich nepríjemnú pravdu a náboženských dogmách. Avšak aj napriek tomu sa nie sú schopní ani len teoreticky zamyslieť nad tým, či by náhodou mohla byť pravda aj niečo iné ako to čo hovorí cirkev alebo náboženské dogmy.
Vyhlásiť náboženskí fanatizmus za psychiatrickú diagnózu by bolo asi veľmi rozumné: ďalších 5% ľudí na Slovensku by boli oficiálne uznaní ako psychicky chorí.
 
Tento článok tiež veľmi odporúčam k pochopeniu spôsobu myslenia náboženského človeka Návrh na vznik organizácie pomáhajúcej obetiam kresťanských spoločenstiev
**************************************************************************
Fanatické náboženské komunity (mnohé z nich sú mnohé z nich sú oficiálnou súčasťouKatolíckej cirkvi) sa snažia prijať medzi svojich členov dôverčivých mladých ľudí alebo aj deti. Mladí človek sa stane obeťou náboženskej komunite bez toho aby pochopil a vedel aká šialená a absurdná je podstata náboženstva ako takého. Ak by mladý človek vedel aká je podstata náboženstva, už z ďaleka by sa náboženstvu vyhýbal.
Je ľahké do náboženskej komunity vstúpiť a stať sa jej obeťou, ale nie vždy je z nej jednoduché vystúpiť.
***********************************
Ako možno definovať základ náboženskej kresťanskej viery? O čo vlastne ide? Náboženstvo znamená veriť. Náboženský človek považuje za pravdu absurdné náboženské dogmy za rovnako pravdivé ako to, že gravitácia existuje, alebo ako 1+1=2. Rovnako ako katolík verí, že 1+1=2, nemá ani najmenšiu pochybnosť to, že ak by použil antikoncepciu, tak by za to išiel do pekla.