Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Katolícka cirkev oficiálne zakazuje antikoncepciu, orálny sex a masturbáciu !!!!

Medzi náboženskými a nenáboženskými ľuďmi existuje veľká bariéra. Kým náboženskí ľudia si žijú vo svojej vlastnej bubline, aj nenáboženskí ľudia si žijú vo vlastnej bubline. Málokto s nenáboženských ľudí vôbec pozná oficiálne učenie Katolíckej cirkvi o sexualite. Kto s praktizujúcich kresťanov poruší všetky zákazy z oblasti sexuality ktoré tu teraz spomeniem, tak potom sa bude za to spovedať u pána farára a vyzná svoj hriech. 
 
Katolícka cirkev je v podstate sekta, ktorá podľa svojho oficiálneho učenia zakazuje:
-antikoncepciu (jediný tolerovaný spôsob antikoncepcie je metóda sledovania menštruačného cyklu, avšak aj pri tejto metóde je zakázané používať teplomer, hoci je to veľmi dôležité)
-masturbáciu
-orálny sex
-prerušovanú súlož
-akékoľvek iné sexuálne polohy ako misionárska
-akékoľvek sexuálne experimenty
-pohlavný styk musí trvať podľa cirkvi čo najkratšie
 
Isté dievča mi hovorilo, že v rámci prípravy na birmovku im pán farárko hovoril, že pohlavný styk by mal trvať čo najkratšie a čo najskôr by malo dôjsť k vyvrcholeniu u muža. Nešlo o súkromný názor daného kňaza ale o oficiálne učenie Katolíckej cirkvi.
 
Podľa oficiálneho učenia Katolíckej cirkvi je dovolený pohlavný styk len výlučne za cieľom rozmnožovania a všetko mimo toho chlípnosť a hriech. V najvyššom autoritatívnom učení Katolíckej cirkvi v Katechizme katolíckej cirkvi sa píše nasledovné:
PREVINENIA PROTI ČISTOTE 
2351 Chlipnosť (luxuria)je nezriadená túžba po pohlavnej rozkoši alebo nezriadený pôžitok z nej. Pohlavná rozkoš je morálne nezriadená, ak sa vyhľadáva pre ňu samu, oddelene od jej cieľov plodenia a spojenia, ktoré sú vlastné manželskej láske. 

Niektorí kresťania si s ekonomických dôvodov nemôžu dovoliť dieťa a antikoncepciu predsa len používajú, ale potom sa za to chodia spovedať u pána farára.
 
Keby radšej katolícka cirkev na miesto náboženského vymývania mozgov v chudobných rozvojových krajinách rozdávala ľuďom kondómy na miesto toho aby ich povzbudzovala k rozmnožovaniu plodeniu detí!!!

Referendum od Aliancie za rodinu a náboženskí fanatici

O referende viac tu https://cs.wikipedia.org/wiki/Referendum_na_Slovensku_2015
Tretia referendová otázka bola o zákaze sexuálnej výchovy na školách. Mnohí aj nenáboženskí ľudia naivne naleteli celej propagande Aliance za rodinu bez toho aby vôbec pochopili o čo vlastne ide náboženským fanatikom, ktorí referendum iniciovali.
Náboženského fanatika (resp. praktizujúceho cirkevného kresťana katolíka) ide rozhodiť, ak sa jeho dieťa učí na škole o antikoncepcii, o tom že existuje niečo ako masturbácia, sexuálne polohy, či orálny sex. Toto je skutočný dôvod, prečo sexuálnu výchovu chceli referendoví náboženskí aktivisti zakázať.
Všetci hlupáci ktorí naleteli propagande Aliancie za rodinu alebo sine šírili pro referendovú propagandu či už zdieľaním na sociálnych sietiach alebo v alternatívnych médiach sa po prečítaní tohto článku budú červenať akí boli hlúpi keď naleteli.
******************************************************

Citovanie oficiálneho učenia Katolíckej cirkvi o sexualite

Katechizmus Katolíckej cirkvi
2352 Pod výrazom onánia (masturbácia) treba rozumieť úmyselné dráždenie pohlavných orgánov s cieľom vyvolať pohlavnú rozkoš. „Tak učiteľský úrad Cirkvi v priebehu stálej tradície, ako aj mravný cit veriacich v Krista bez váhania tvrdia, že onánia je vnútorne (svojou vnútornou povahou) a závažne nezriadený čin,“ pretože „vedomé a dobrovoľné používanie pohlavnej schopnosti mimo normálneho manželského styku – nech by sa dialo z akéhokoľvek dôvodu – podstatne protirečí jej cieľu.“ Pohlavná rozkoš sa tu vyhľadáva mimo pohlavného styku, „aký vyžaduje morálny poriadok, totiž styku, ktorý v ovzduší pravej lásky uskutočňuje plný zmysel vzájomného darovania sa a ľudského plodenia“. 
Na utvorenie si správneho úsudku o morálnej zodpovednosti jednotlivých osôb a na usmernenie pastoračnej činnosti treba brať do úvahy citovú nezrelosť, silu nadobudnutých návykov, stavy úzkosti alebo iné psychické či spoločenské faktory, ktoré môžu morálnu vinu zmenšiť, ba azda redukovať na najmenšiu mieru.

 
ČISTOTA A HOMOSEXUALITA 
2357 Homosexualita označuje vzťahy medzi osobami mužského alebo ženského pohlavia, ktoré pociťujú výlučnú alebo prevládajúcu pohlavnú príťažlivosť voči osobám toho istého pohlavia. V priebehu stáročí a v rozličných kultúrach nadobúda veľmi odlišné podoby. Jej psychický vznik ostáva z veľkej časti nevysvetlený. Tradícia, opierajúc sa o Sväté písmo, ktoré predstavuje homosexuálne vzťahy ako veľmi závažnú zvrátenosť, vždy hlásala, „že homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené“. Sú proti prirodzenému zákonu.
Zatvárajú totiž pohlavný úkon pred darom života. Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať. 
2358
 Nemalý počet mužov a žien má hlboko zakorenené homosexuálne sklony. Táto objektívne nezriadená náklonnosť je pre väčšinu z nich skúškou. Treba ich prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim. Aj tieto osoby sú povolané plniť vo svojom živote Božiu vôľu a, ak sú kresťanmi, spájať s Pánovou obetou na kríži ťažkosti, s ktorými sa môžu stretnúť v dôsledku svojho stavu. 
2359 Homosexuálne osoby sú povolané k čistote. Čnosťami ovládania sa, ktoré vychovávajú k vnútornej slobode, niekedy aj pomocou nezištného priateľstva, modlitbou a s pomocou sviatostnej milosti sa môžu a majú postupne a rozhodne približovať ku kresťanskej dokonalosti. 

******************************************************

Odkaz na podobný článok http://krestanstvo.czweb.org/clanky/katolicka-cirkev-ma-o-sexualite-stredoveke-ucenie-v-mnohom-este-prisnejsie-ako-islam