Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Hlucháň hôrny vs infringement EU. Falošní ochranári a eurofondy.

Odporúčam prečítať celý tento popis k videu, kde je aj osnova k videu s časmi. Niekedy dopĺňam informácie k lepšiemu pochopeniu.

Postrihal som rozhovory, ktoré majú 6 hodín do dvojhodinového videa. To najdôležitejšie som sa snažil dať na začiatok. Ide o rozhovory z 3.5.2018, 16.1.2019, 13.2.2019.
K téme záchrany hlucháňa sa vyjadruje blízky priateľ ministra Mičovského, skutočný ochranár prírody, lesník, expert na ochranu hlucháňa Ing. Stanislav Bystriansky. Bystriansky kritizuje falošných ochranárov prírody, ktorí prírodu „chránia“ len pre peniaze a kvôli eurofondom, či kvôli diletantskej alebo sektárskej ideológii. Kritizuje PROGRAM ZÁCHRANY Hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) na roky 2018–2022 http://www.sopsr.sk/files/PZ-hluchana.pdf
Bystriansky vypracoval pre ministerstvo pôdohospodárstva posudok k paškvilu falošných ochranárov ešte v čase kedy Mičovský nebol ministrom. Bystriansky tiež navrhuje správne riešenia záchrany hlucháňa, ktoré mu reálne pomôžu. Je tiež autorom ekologického ochranárskeho projektu návratu losa do Slovenskej prírody.

00:00 Bystriansky spomína Mičovského ako nocovali na chate. V staršej Nature 2000 boli citované skúsenosti z Bavorského lesa, kde Nemci prišli na to, že bezzásohovosť hlucháňovi škodí. Neskôr za veľmi záhadných okolností Štátna ochrana prírody otočila o 180 stupňov. Príklad: v tajge na holinách sa hlucháňovi veľmi darilo. Premnožený medveď likviduje mraveniská, ktorý sú základom potravy pre hlucháňa
07:00 Ing. Dušan Slávik, bývalý riaditeľ CHKO Poľana o bezzásahovosti. Ing. Milan Dolňan, predseda Slovenskej lesníckej komory. Pri maloplošnom holorubnom hospodárený sa darilo hlucháňovi najviac. Premnožený medveď vs mraveniská. Predátory, premožený krkavec, dravé vtáky, sojky. Slávik o horárniach. Dolňan: chcú vyhnať poľovníkov, bude predátorov tlmiť armáda a polícia?
17:35 13.2.2019 úryvky z médii o možnom infringemente EU kvôli hlucháňovi
24:50 reaguje Ing. Igor Viszlai – predseda Oblastnej lesníckej komory Banská Bystrica. Falošní „ochranári“ oklamali Brusel. Bystriansky: o prístupe k lykožrútovej kalamite v minulosti a teraz a o 5. stupni ochrany v národných parkoch. O tom ako sa dostal k možnosti urobiť oponentský posudok, poverila ho Únia neštátnych vlastníkov lesov. O skúsenosti s hlucháňom v Nórsku. O Mičovskom. O skúsenostiach starých lesníkov, ktorí si pamätajú na staré dobré časy, kedy boli veľké počty hlucháňov. Mraveniská. O detských časoch. Bystriansky vyhlásil súťaž Mičovskému: za jedno nájdene mravenisko 10 EUR. O počtoch hlucháňov v priebehu histórie. Chovanie zveri ovcí, hovädzieho dobytka má priaznivý vplyv na populáciu hlucháňa: produkcia trusu podporuje dážďovky, červov, ktoré sú potravou hlucháňa. Trus priťahuje chrobáky, ktoré sú potravou hlucháňa. Meďveď sa tiež živí hniezdami čmeliakov.
54:40 bezzásahovosť vs spracovávanie podkôrnej kalamity. Aký to má vplyv na hlucháňa. Stratégia ochrany hlucháňa v Rakúsku. Lesné cesty ako biokoridor pre hlucháňa. Prieseky. Najviac pozoroval hlucháňa pod elektrickým vedením a na lesnej ceste – na takýchto miestach v zahraničí najľahšie natrafili poľovníci na hlucháňa.
1:00:23 Bystriansky: prírode blízke obhospodarovanie (=výberkový spôsob) ako stratégia pri ochrane hlucháňa. Bez hustej cestnej siete to neide. Prírode blízke hospodárenie nepochádza zo Švajčiarska, ale ho robili naši predkovia už dávno. Nie je to nový objav vedcov. Lesy ako finančný príjem financií z realitných daní pre obec. Slovenská stratégia záchrany hlucháňa z roku 2018 nepočíta s prírode blízkym obhospodarovaním lesov, čo je šialené. Riešenia ako pomôcť hlucháňovi. Zaviesť finančné odmeny za ulovenie predátorov hlucháňa. Špeciálny predátor hlucháňa je diviak, ktorý si rád pochutí na vajciach a mäse hlucháňa. Inventarizácia mravenísk. Prístup vlastníka pôdy k poľovníctvu (čo doteraz paradoxne nie je možné). Zaviesť prikrmovanie lesných kúr. Kosenie lúk a vysádzanie drevín ktoré sú hlucháňovi nápomocné. Premrhané peniaze. Absurdná situácia v urbáre Bobrovec – zákaz protipožiarných opatrení kvôli chránenému vtáčiemu územiu. Bystriansky o drsných slovných útokoch falošných ochranárov aktivistov pri diskusii s nimi.
1:20:00 Igor Viszlai o problematike stupňoch ochrany v národných parkoch. Veľkú väčšinu ich územia tvoria druhý a tretí stupeň ochrany čo sú hospodárske lesy. Falošní ochranári považjú smrekové monokultúry ako vhodný habitat pre hlucháňa. Viszlai ale falošných ochranárov vyvádza z omylu. Šéf ŠOP povedal, že lesníci začali frontálny útok na ťažbu v 5. stupni ochrany – masové žiadosti o spracovanie kalamity. Viszlai vysvetľuje o čo tu ide. Zlá komunikácia lesníkov. Juraj Lukáč OZ Vlk. O Ladislavovi Mikovi, ktorý je vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, čo bol mimochodom bývalý minister životného prostredia v ČR. Mikov názor je, že bezzásahovosť je všeliek. Bystrianskeho mrzelo to, že Miko nemá žiaden vzťah ku prírode. Zánik rezervácie, vzácnych endemitných biotopov, s unikátnymi genetickými informáciami v dôsledku premnoženia lykožrúta. Nikde nie je definované, že jediný spôsob ochrany lesov je bezzásahovosť. Ani slovo o prírode blízkom hospodárení (= výberkový spôsob).
1:30:50 otázky. O oklamaní Bruselu. O Ladislavovi Mikovi. O možnosti trestného oznámenia na falošných ochranárov. O predátoroch. O diviakovi. V TANAPe, NAPANTe je poľovanie na predátorov hlucháňa komplikované
1:40:00 Občianske združenie Prales a o jeho šéfovi Martinovi Mikolášovi. Veľmi drsná pravda o tomto pochybnom združení. Jasné dôkazy o tom, že Mikoláš je pre peniaze schopný urobiť všetko. Ak behom troch rokov zmenil názor o 180 stupňov. Najprv bolo to najlepšie pre hlucháňa hospodársky les s priesekmi, neskôr je pre neho najlepšia bezzásahovosť. Mikoláš je prostitút kúpený za peniaze. Za peniaze by predal aj svoju vlastnú mať. Na bezzásahovosti sa ľahšie zarobia peniaze na z eurofondov. Saniga o stavoch hlucháňa. Ideálny habitat pre hlucháňa – aký typ lesa: až 33% otvorené plochy. O potravinových potrebách hlucháňa podrobne.
1:56:33 Pavel Zacharovský z urbáru z Nízkych Tatier hovorí o naprosto šokujúcej informácii. Akési záhadné spoločenstvo vlastníkov bytov z Bratislavy anonymne vstupuje do konaní a podáva sťažnosti na úrady aby zablokovali sanačné opatrenia proti lykožrútovi. Jediný zmysluplný dôvod, prečo niekto nechce vystupovať priamo ako fyzická osoba pod svojim menom je anonymita. Skutočná osoba sa môže skrývať za konateľa spoločenstva, ktorému sa niečo zaplatí a vystupuje ako biely kôň. Je logické, že osoba, ktorá je zodpovedná za ničenie národných parkov, nechce aby verejnosť vedela jej skutočné meno. Spomína aj združenie Vlk a jeho šéfa Juraja Lukáča

http://www.zvsaslbbk.sk/wp-content/uploads/2019/06/Stanovisko-S.B.-k-V%C3%BDzve-M.M..pdf