Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Bruselský úradník o investíciach EU do voľnej energie

Písal som na niektoré kontakty EU, aby smerovalo viac peňazí na výskum fúznych reaktorov ako na nezmyselné veterné a solárne elektrárne a jeden Bruselský úradník mi odpísal, nasledovné. Napísal o zaujímavých aktivitách EU, ktoré žiaľ nie sú veľmi medializované. Vidíme, že oná nenávidená Európska únia má veľké investície do jadrovej fúzie, čo je de facto voľná energia.
Zaujímavé, že úradník ktorý má myslím nejaké španielske a portugalské meno mi napísal email v slovenčine. Viem, že v EU boli zavádzané nejaké technológie umelej inteligencie na preklad. Tak neviem, či si úradník najal prekladateľku, alebo sa jedná o strojový preklad. To by ma fakt zaujímalo. Predpokladám, že väčšina ľudí mi asi nebude veriť, že mi odpísal tak vysoko postavený úradník.
***********************
Nová Komisia si určila prechod na udržateľnú, nízkouhlíkovú spoločnosť za jednu zo svojich hlavných priorít na nadchádzajúce roky. Ak chce EÚ dosiahnuť udržateľný a rôznorodý energetický mix, bude musieť podporovať využívanie viacerých zdrojov energie s nízkymi a nulovými emisiami uhlíka. To znamená, ako tvrdíte, aj investovať do fúzie, keďže ide o veľmi sľubnú potenciálnu energetickú technológiu, ktorá by mohla v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu pri výrobe energie.

Môžem potvrdiť, že od podpísania Zmluvy o Euratome v roku 1957 Komisia nepretržite podporuje výskum a vývoj technológie jadrovej fúzie a robí tak aj dnes. Napríklad Spoločný európsky torus (JET) spomínaný v článku, na ktorý vo svojom e-maile upozorňujete, je spoločne financovaný Komisiou a Úradom pre atómovú energiu Spojeného kráľovstva a riadený konzorciom EUROfusion ako mimoriadne úspešná „vlajková loď“ európskeho výskumu v oblasti fúzie. Vďaka EUROfusion tiež Komisia prispieva k rozsiahlejšiemu výskumu fúzie, napr. stelarátorovej technológie.

EÚ navyše zohráva vedúcu úlohu v projekte ITER, ktorý sa tiež, rovnako ako JET, uvádza v článku, na ktorý odkazujete vo svojom e-maile. EÚ prispieva 45% nákladov na jeho výstavbu. Keďže však ide o medzinárodný projekt, prispievajú naň svojimi vlastnými zdrojmi a odbornými poznatkami aj ďalší šiesti členovia projektu ITER tak, aby sa v rozvoji jadrovej fúzie postupovalo čo najrýchlejšie a najúčinnejšie. Spájaním zdrojov s medzinárodnými partnermi sa zvyšuje význam európskych investícií a znásobuje ich celkové množstvo.

Verím, že investície EÚ do rozvoja jadrovej fúzie budú mať aj naďalej Vašu podporu. S úctou

[elektronický podpis]
Renatas Mazeika

EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE ENERGETIKU
Riaditeľstvo D – Jadrová energia, bezpečnosť a ITER
Oddelenie D.4 – ITER
Vedúci oddelenia