Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Video: EU najviac peňazí investuje do "voľnej energie". Inovácie jadrovej energetiky. Inovácie v jadrovej enegetike

00:00 toto video bude o nových technológiách v jadrovej energetike, reaktory 4. generácie, jadrová fúzia, politický ekologizmus v energetike. V tomto popise aj pridám niektoré informácie, ktoré som zabudol spomenúť vo videu.
Novinári o jadrovej energii niekedy šíria dezinformácie.
Jadrové elektrárne sú ako hlavné riešenie klimatickej krízy – neprodukujú totiž CO2.
Dezinformácie o jadrovom odpade, že je problém z jeho dlhodobým uskladnením: jadrový odpad je možné recyklovať pre použitie do súčasných bežných elektrárni (už dnes existujú firmy, ktoré takto recyklujú), hoci takéto palivo je finančne drahšie. Ďalej jadrový odpad je možné bez akéhokoľvek spracovania použiť do reaktorov 4. generácie. Jadrový odpad bude mať v budúcnosti cenu zlata a najväčší nezmysel je budovať takzvané dlhodobé úložiská na niekoľko stoviek rokov.
Jadrové elektrárne 4. generácie zatiaľ pracujú žiaľ len v jadrových ponorkách a do komerčného použitia zatiaľ zavedené neboli. Experimentálne reaktory tohto typu sú po celom svete dosť početné. Pri reaktoroch 4. generácie pri jadrovom odpade klesne rádioaktivita na úroveň bežnej horniny v prírode už po 300 rokoch, pričom pri odpade so súčasných elektrárni rádioaktivita klesne po tisícoch rokoch. Kým súčasné elektrárne spália palivo len štyroch percent, naopak reaktor len zo 4. generácie dokáže spáliť palivo z efektivitou 95%, čo je obrovský rozdiel. Neporovnateľne vyššia bezpečnosť je pri reaktoroch 4. generácie. Kým súčasné reaktory pracujú pri cca 400 stupňoch Celzia, reaktory 4. generácie pracujú pri teplote okolo 900 stupňov. Kým súčasné reaktory sú chladené najčastejšie héliom, reaktory 4. generácie sú chladené tekutým kovom, ako napríklad olovo, či bizmut, čím sa radikálne zvyšuje efektivita reaktora. Výhoda reaktorov 4. generácie je možnosť veľmi lacnej výrobe vodíka z vody vďaka vysokým teplotám pri ktorých môže prebiehať určité chemické reakcie. Vodík je palivo budúcnosti a môže úplne nahradiť ropu. Už v súčastnosti existujú auta na vodík, ktoré majú odpadový produkt vodu.
09:37 videl som nemecký dezinformačný propagandistický dokumentárny film, ktorý útočil na jadrovú energiu kvôli jadrovému odpadu, ale o možnosti recyklácie a o reaktoroch 4. generácie ani slovo. Nemeckí zelení. Ekoteroristi. Je veľká chyba ak sa ekologická politika a ekologický aktivizmus neriadi vedeckým poznaním, ale pomýlenými ideológiami.
Výhoda reaktorov 4. generácie je to, že môžu byť v celku malé, ľahko prenášateľné, môžu byť sériovo vyrábané (v súčasnej dobe je každá elektráreň prototyp), čo radikálne môže znížiť ich cenu. Dôvod prečo neboli doteraz zavedené do komerčného používania môže byť zlý manažment takýchto firiem.
14.55 palivové články vs. elektromobily. Kým elektromobil sa dlho dobíja a jeho hmotnosť významne zvyšuje batéria a batéria dlho trvá kým sa dobije, doplniť palivo auto na palivové články je veľmi rýchle. Skladovanie vodíka vo forme amoniaku. Aj bežné benzínové motory môžu byť upravené na spaľovanie amoniaku. Na amoniak môžu pracovať aj palivové články. Odpadový produkt je voda a dusík.
18:12 politická ekológia. Strana PS. Zavádzanie CO2 daní je nerozumné z viacero uhlov pohľadov.
20:12 jadrová fúzia – ide prakticky o voľnú energiu. Zlyhanie manažmentu takýchto firiem. Túto „voľnú energiu“ najviac finančne podporuje Európska únia. Kým bežný jadrový reaktor pracuje pri teplote 400 stupňov, fúzy reaktor pracuje pri niekoľko miliónoch stupňov Celzia. Podpora EU čo do výskumu fúzie je veľmi významná, dokonca existuje celá jedna webová stránka prevádzkovaná EU o jadrovej fúzii https://fusionforenergy.europa.eu/ .
27:25 o voľnej energii.
32:12 Prečo sa nedarí inovácie zaviesť do praxe? Ak by ľudia praktizovali iný spirituálny systém, to by pomohlo, pomôže zvýšiť inteligenciu. Telepaticky sa radiť s bytosťami z iných dimenzií. Keby čo i len 1% ľudí na sebe spirituálne správne a intenzívne na sebe pracovali, tak by presvietili tú temnotu väčšiny ľudí a aj uvedené inovácie by sa dali presadiť.
34:50 pomýlený ekologizmus v politike, a pomýlení aktivisti. Ani v Nemecku sa nepodarilo zatvoriť všetky jadrové elektrárne pretože by to skončilo blackoutom. Nemci jadrové elektrárne nahrádzajú uhlím.
39:54 O strane PS. PS si zvolila nového ekologického predsedu, Juraj Hipš. Kontroverzný Erik Baláž ide ešte viac do popredia. Navzdory veľkým pozitívam tejto strany, do vedenia strany boli zvolení najhorší možní ľudia akí sa len v strane našli.