Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Istanbulský dohovor a fakty o ňom. Najúspešnejší hoax v dejinách Slovenska. Hľadanie fiktívneho nepriateľa je silne zafixovaná vlastnosť ľudskej psychiky

Istanbulský dohovor sa stal znovu populárny po tom ako šialený konšpirátor, český katolícky kňaz hovoril o tom, že Istanbulský dohovor znamená to, že homosexuáli budú vládnu Európe. Na tohto kňaza bolo podané trestné oznámenie, čo je zasa perfektná voda na mlyn Kremľom financovaným dezinformačným webom. Totižto začali sa šíriť dezinformácie o tom aká je Česká republika diktatúra, kde neexistuje žiadna sloboda prejavu a naopak aké je Rusko dokonalo slobodná krajina, kde si môže každý povedať čo chce.
Kardinál Duka podpořil Piťhu, který kázal proti Istanbulské úmluvě. Halík kněze kritizuje https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/dominik-duka-petr-pitha-tomas-halik-istanbulske-umluve_1810131313_pj
‚Homosexuálové budou vládnout.‘ Skandální kázání nelze přejít, kritizuje projev kněze Halík https://www.lidovky.cz/domov/homosexualove-budou-vladnout-tenhle-skandal-nelze-prejit-kritizuje-projev-kneze-halik.A181012_094059_ln_domov_jho

  • v tomto článku budem priamo citovať úseky dohovoru. Bude to asi najviac faktografický článok
  • Dôvod veľkého úspechu hoaxov o tzv. Istanbulskom dohovore je ten, že sa spojili dve sily. Tzv. alternatívne média a kresťanskí aktivisti, ktorí majú množstvo dobre organizovaných organizácii. Hoaxom naleteli politici, ktorí majú obrovskí mediálni priestor a falošné správy šírili cez média.
  • Negatívne stanovisko na dohovori vyjadrila aj Konferencia biskupov Slovenska. Cirkev nepochopila, že musí byť sakramentsky obozretná. Katolícka cirkev nepochopila, že žijeme v dobe hybridnej vojne a falošných správ a náboženskí aktivisti sú Kremľom podporovaní užitoční blbci na rozširovanie rozvratu a nenávisti, nedôvery voči EU. Základ Ruskej propagandy je nenávisť voči západu, zobrazovanie západu ako krajinu skazených homosexuálov a pedofilov.
  • Nepodarilo sa mi nájsť ani jeden článok s dezinformačných webov, ktoré sa vyjadrovali kriticky k dohovoru a ktoré by mali zároveň podložené tvrdenia dôveryhodnými zdrojmi. V žiadnom kritickom článku nebolo uvedené celé autentické znenie istanbulského dohovoru. Celé znenie si je možné stiahnuť len so stránok, ktoré sa vyjadrujú k dohovoru kladne. Kto chce úmyselne zavádzať, nebude zverejňovať autentické znenie.
  • Nepodarilo sa mi nájsť ani jeden článok, kritizujúci Istanbulský dohovor, ktorý by a reálne citoval nejakú jeho časť. Náboženskí fanatici a Kremľom podporované weby chcú svoje naivné ovečky úmyselne vodiť za nos a klamať ich. Naopak tento pravdivý a objektívny článok bude citovať údajne sporné časti Istanbulského dohovoru
  • Málokto z kritikov Istanbulského dohovoru si ho vôbec prečítal. Ja som si tento dokument prečítal skutočne celý. Môžem zodpovedne povedať, že celý dokument sa skutočne zaoberá týranými ženami a neboli tam žiadne bočné úmysly potajomky infiltrovať akúsi údajnú „gender ideológiu“.
  • Treba uznať že dohovor je v celku nudné čítanie a opakujú sa tam zbytočne viaceré pasáže viac ako jeden krát.
  • Veľká časť textu je vhodná skôr pre moslimské krajiny, kde nemajú ženy žiadnu právnu ochranu a týranie žien je tam legálne. Sú tam pasáže, kde sa hovorí aj o mrzačenie ženských pohlavných orgánov – ženskej obriezke. Bolo by vhodné ak by sa istanbulský dohovor rozdelil do dvoch dokumentov – jeden určený pre moslimské krajiny a druhý určený pre civilizovanú Európu. Dohovor podpísali už dve moslimské krajiny Albánsko a Turecko. Zmluvnou stranou nemali problém ani silne konzervatívni a silne kresťanský Poľskí politici – podpísali ho. Na druhej strane tým, že dohovor podpíšu Európske krajiny, môžeme byť dobrým príkladom pre krajiny moslimské. Mnoho záväzkov v Istanbulskom dohovore máme už zakotvené v súčasnom právnom systéme.
  • V dohovore sa tiež hovorí o obmedzení potratov za čo náboženskí konzervatívci tak veľmi bojujú – píše sa tam o zákaze podstúpenia interrupcie bez súhlasu ženy.
  • Ďalej náboženské dogmy prísne zakazujú sterilizáciu a náboženskí aktivisti veľmi aktívne bojujú proti sterilizácii žien. V dohovore sa píše o prísnom zákaze sterilizácie bez súhlasu ženy. Náboženskí aktivisti ako napríklad pán Chromík si odporujú sami sebe.
 

Vypovedanie zmluvy

O tomto fakte vie málokto. Kým aktivisti hovoria, že dohovor je nebezpečná diktatúra Bruselu, ktorý nám uberá slobodu, v skutočnosti je dohovore jasne napísané, že zmluva je kedykoľvek vypovedateľná!
Citát: Článok 80: Vypovedanie: Každá zmluvná strana môže tento dohovor kedykoľvek vypovedať prostredníctvom oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Koniec citátu.
 

V tejto časti budem aj priamo citovať potencionálne sporné časti Istanbulského dohovoru:

Článok 14: Vzdelávanie: Zmluvné strany prijmú , ak je to primerané, potrebné kroky na to, aby sa do oficiálnych študijných plánov na všetkých stupňoch vzdelávania začlenili študijné materiály týkajúce sa problematiky rovnoprávnosti mužov a žien, nestereotypných rodových rolí, vzájomného rešpektu, … Koniec citátu
Len človek posadnutý konšpiračnými teóriami môže vidieť za týmto problém. Ak sa budú deti v škole učiť že ženy majú mať rovnaké platy ako muži, že aj muži môžu poberať materskú, že aj žena môže byť policajtkou, tak na tom naozaj nie je nič zlé. Nejedná sa o žiadne novinky, takto naše zákony a naša spoločnosť funguje už dnes.
 
Citát,Článok 12, Všeobecné záväzky. Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia na účel podpory zmien v spoločenských a kultúrnych modeloch správania sa žien a mužov s cieľom odstrániť predsudky, zvyky, tradície a všetky ostatné zvyklosti, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti žien alebo na stereotypných rolách žien a mužov. Koniec citátu
Dohovor je písaný v jasnom kontexte – týka sa primárne moslimských krajín. Snáď len žiaden normálny človek nemôže súhlasiť s tým aby ženy nosili burku, hidžáb, alebo aby bola žena poriadená a nerovná mužovi rovnako ako v moslimských krajinách. Len nepríčetný konšpirátor vidí za touto pasážou temné sprisahanie.
 
Citát: bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rod, rasa, farba pleti,
jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k
národnostnej menšine, majetok, rodová príslušnosť, sexuálna orientácia, rodová identita, vek, zdravotný stav, zdravotné postihnutie, manželský stav, postavenie migranta alebo utečenca alebo iné postavenie. Koniec citátu
Všetky tieto údajne nebezpečné veci sú už dávno v našom právnom systéme a neprináša to nič nové
 

Táto časť by sa mala kresťanom po správnosti páčiť. Citát:

Článok 39: Nútené umelé prerušenie tehotenstva a násilná sterilizácia
Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby nasledujúce úmyselné konania boli ustanovené za trestné:
a) vykonanie umelého prerušenia tehotenstva ženy bez jej predchádzajúceho a informovaného
súhlasu;
b) vykonanie zákroku, ktorého účelom alebo následkom je ukončenie schopnosti prirodzenej
reprodukcie ženy bez predchádzajúceho a informovaného súhlasu ženy alebo vysvetlenia postupu.
Koniec citátu
 

Nasledovné pasáže potvrdzujú, že Istanbulský dohovor je cielený aj na moslimské krajiny

Citát: nútené manželstvo, zločiny spáchané v mene cti a mrzačenie pohlavných orgánov .. Koniec citátu
                  Citát 2: Článok 38: Mrzačenie ženských pohlavných orgánov
Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby nasledujúce úmyselné konania boli ustanovené za trestné:
a) odstránenie, infibulácia alebo vykonanie akéhokoľvek iného zmrzačenia celých alebo akejkoľvek časti veľkých pyskov, malých pyskov a klitorisu dievčaťa alebo ženy. Koniec citátu
 

Róbert Fico

Róbert Fico vydal k istanbulskému dohovoru veľmi kontroverzné stanovisko. Neverím tomu, že by Fico vôbec niekedy Istambulský dohovor čítal. Zjavne sa spoliehal na to, že argumenty pomätených náboženských fanatikov budú pravdivé. Je tiež zrejmé, že stanovisko k dohovoru si dal Fico vypracovať nejakému úradníkovi na úrade vlády, ktorý má buď neonacistické zmýšľanie a verí na falošné správy. Fico vidí za istanbulským dohovorom propagáciu homosexuálnych manželstiev. Pravda je taká, že v dohovore sa nepíše nič o homosexuálnych manželstvách. Zbláznil sa Fico?
                 Slovensko neratifikuje Istanbulský dohovor, podľa Fica je v rozpore s ústavou v definícii manželstva https://www.webnoviny.sk/slovensko-neratifikuje-istanbulsky-dohovor-podla-fica-je-v-rozpore-s-ustavou-v-definicii-manzelstva/
                     Fico sa davu veľmi bojí a mohol podľahnúť tlaku pomätených demonštrantov – náboženských fanatikov.
                     Motív Róberta Fica sa takto hlúpo vyjadriť, mohol byť aj čisto populistický. Fico svojim vyhovením požiadavke demonštrantov, si na svoju stranu získal voličov náckov, náboženských fanatikov a ľudí veriacich na hoaxy.
                     Populista Fico povedal to, čo chcel hlúpy demonšrujúci dav počuť, ako je veľmi proti homosexuálnym manženstvám.
 

Stanovisko KBS, Konferencie biskupov Slovenska

V oficiálnom stanovisku KBS sa píše, že istanbulský dohovor údajne propaguje akúsi gender ideológiu. Pochybujem, že by si istanbulský dohovor prečítal čo i len jeden biskup, ktorý toto stanovisko podpísal. Úradníci s biskupského úradu, ktorí to dali podpísať biskupom, obávam sa že si ho rovnako neprečítali, len slepo verili pánovi Chromíkovi, že snáď bude hovoriť pravdu.
Navrhoval by som biskupom aby vytvorili nové pracovné miesta pre ľudí, ktorí budú poctivo študovať a skepticky preverovať rôzne hoaxy a falošné správy kresťanských aktivistov. Ich úlohou by bolo preverovať pravdivosť informácii na webstránkach a na sociálnych sietiach, ktoré sa píšu o gender ideológii a podobne. Kresťanskí aktivisti toho dezinformačného odpadu tvoria veľmi veľa, napr. ako na Švédskych školách robia z detí transsexuálov a podobne
                    Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/ekumenicke-dokumenty/c/spolocne-vyhlasenie-k-istanbulskemu-dohovoru
 

Stanovisko SNS

Citujem oficiálne stanovisko SNS: Riziko adopcieNapríklad sa podľa neho rozlišuje pohlavie a rod. „Muž sa môže vyhlásiť za ženu, potom sa zosobášiť s ďalším mužom a adoptovať si deti. V tomto vidíme riziko,“ uviedol Bernaťák. Koniec citátu
                   Som si istý, že ľudia z SNS istanbulský dohovor nikdy nečítali a navyše naleteli poriadne šialeným hoaxom so sociálnych sietí a dezinformáčným webom. Mám tiež vážne obavy nad psychickým zdravým hovorcu SNS. Prajem mu skoré uzdravenie na psychiatrickej liečebni.
                   SNS odmieta Istanbulský dohovor https://www.aktuality.sk/clanok/566846/sns-odmieta-istanbulsky-dohovor/
 

Kontroverzný kňaz Marián Kuffa

Marián Kuffa šíri príliš kontroverzné konšpiračné teórie o gender ideológii. Poškodzuje to dobré meno Katolíckej cirkvi. Biskupi by si mali urobiť s Kuffom poriadok. Kontroverzné videá / prednášky sú dostupné na Youtube.
Dostal sa do konfliktu s Michalom Havranom, ktorý sa obáva či to cirkev naozaj myslí s bojom proti týraným ženám vážne.
Kňaza Mariána Kuffu však už dobehla karma. Aktuálne je hospitalizovaný v nemocnici. Pánbožko ho potrestal za šírenie hoaxov.
                    Michal Havran: Pošlite Kuffu do cirkusu https://komentare.sme.sk/c/20858569/poslite-kuffu-do-cirkusu.html
 

Anton Chromík

Anton Chromík je veľmi vplyvný vodca kresťanských aktivistov. Existuje k dispozícii jedno video kde sa snaží argumentovať ako je Istanbulský dohovor zlý. Treba uznať, že Chromík je veľmi dobrý rečník a manipulátor.
Hovorí tam vymyslenú nepravdivú informáciu, že pápež prirovnal akúsi údajnú gender ideológiu k atómovej bombe.
Chromík hovorí, že základ istanbulského dohovoru je boj medzi mužom a ženou.
Hovorí o tom, že Istanbulský dohovor znamená, že deti v škôlkach si môžu vyberať, či budú chlapcami alebo dievčatami.
To je len malá ukážka úmyselných klamstiev a fabulácii pána Chromíka
                 O čo pánovi Chromíkovi ide a prečo to robí? Pán Chromík si v podstate vytvoril vlastnú sektu pod krídlami Katolíckej cirkvi. Je mu príjemné manipulovať druhými svojou ideológiou. Je mu príjemné mať ideologický vplyv na spoločnosť. Druhá vec je to, že Chromík je čiastočne psychicky narušený a pravdepodobne si myslí, že robí dobre, že zachraňuje svet pred homosexuálnou a pedofilnou skazou.
                     Zo začiatku mohol mať Chromík úprimný úmysel presadzovať kresťanské hodnoty cez boj proti homosexuálnym manželstvám a sexuálnej výchove iniciovaním referenda. Neskôr mu referendum prinieslo veľkú popularitu a politický vplyv a tak spyšnel a začal úmyselne manipulovať ľuďmi a strašiť ich fiktívnym nepriateľom Istanbulským dohovorom.
                  Ešte v súvislosti s Alianciou za rodinu jednu poznámku: Kresťanstvo nemá dobrú históriu. Jeho minulosť je násilné pokresťančovanie Európy, Ameriky a inkvizičné procesy. A hoci homosexuáli sa do cirkvi nestarajú cirkev sa stará do nich a vidí za nimi fiktívneho nepriateľa. Cirkev sa im snaží nanútiť svoje videnie sveta aj takými cestami ako je referendum. Cirkevným ľuďom toho veľa nehovorí príslovie „ži a nechaj žiť“. Homofóbia u nenáboženskych ľudí, hoci títo ľudia môžu cirkvou opovrhovať, je tiež pozostatok energií minulosti ktoré sú stále medzi nami – ide o stredoveké cirkevno-inkvizičné energie. Mnohí nenáboženskí ľudia si neuvedomujú koľko veľa majú s náboženstvom spoločné, že sú vyladení na energie temnej kresťanskej minulosti.
 

Odkazy

Originálny dokument si môžete stiahnuť tu
 
Dohovor o prevencii a boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_preventing_and_combating_violence_against_women_and_domestic_violence
 
Úžasná karikatúra k istanbulskému dohovoru https://dennikn.sk/1040534/shooty-strasidelne-slovicko/?ref=tema
 

Hľadanie fiktívneho nepriateľa je silne zafixovaná vlastnosť ľudskej psychiky

Psychológia: prečo hľadáme fiktívneho nepriateľa? (To najdôležitejšie na koniec)
Tú najdôležitejšiu vec zverejním tu dola nakoniec článku.
                  Keď sa na túto tému pozrieme komplexne, tak celá táto kauza mi príde ako hľadanie fiktívneho nepriateľa.
                  Pýtam sa: prečo kresťanskí aktivisti dali tak veľa energie do boja s neexistujúcim fiktívnym nepriateľom? (Išlo napríklad o početné demonštrácie, pochody, viacero slovenskými mestami).
                  V psychológii a v psychiatrii na to existuje aj odborný pojem vzťahovačnosť, čo je niečo veľmi podobné. Z nejakého dôvodu je hľadanie fiktívneho nepriateľa silne zafixované v ľudskej psychike. Propaganda ktorej základom je existencia fiktívneho nepriateľa bude vždy veľmi úspešná.
Fiktívneho nepriateľa poznáme aj z minulosti. História sa opakuje. O čom boli takzvané inkvizičné procesy? Dav ľudí obvinil nevinné dievča so sprisahania s diablom a ľudia verili, že dievča spojené s diablom môže za všetky ich trápenia, zlé počasie či neúrodu.
Podľa propagandy George Soros, EU, či Istanbulský dohovor môžu za všetko zlo na tejto planéte.
                  Ľuďom sa príjemne počúva jednoduchá propaganda, ktorá jasne pomenúva nepriateľa, jasne pomenúva príčinu zla. Je psychicky príjemné ak môžu ľudia za svoje osobné zlyhania, neúspechy v živote, utrpenie, krivdy, problémy v živote zhodiť na nejakého fiktívneho nepriateľa.