Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Finančná odluka cirkvi od štátu by paradoxne priniesla cirkvi viac financií a viac moci

Ja navrhujem nepoužívať financovanie cirkvi ani v takej forme ako je na západe, kde sa musí veriaci povinne odvádzať cirkevná daň – tzv. asignačná daň.
Zavedenie asignačnej dane by pre cirkev znamenalo ešte omnoho väčšie finančné prijímy ako doteraz!!!
Asignačná dať je založená na veľmi nedemokratickom princípe, pretože štát ľudí prinúti presne koľko percent so svojich prijímov majú dávať cirkvi. Daný človek si nebude môcť slobodne zvoliť, či bude odovzdávať cirkvi mesačne 1 Euro alebo 20 Euro zo svojej výplaty. Asignačná daň je vo veľmi vážnom rozpore s demokratickými princípmi a s princípmi slobody.Tzv. odluka cirkvi od štátu by nás len vrátila späť do stredoveku lebo ľudia by platili „stredovekú“ cirkevnú daň. V praxi by mala cirkev ešte väčšie finančné prijímy ako doteraz, kedy ešte nie je odluka cirkvi od štátu!!!!
Ako riešenie vidím, to, ak by sa cirkev financovala na báze dobrovoľných príspevkov rádových veriacich a štát by na cirkev nedal ani cent.
Iná možnosť je rovnako financovať cirkev ako doteraz, avšak s omnoho menšom množstve – znížiť financovanie cirkvi o 90%.