Projekt prebudenia kresťanov - Pravda o kresťanstve - Odhalenie klamstiev Cirkvi

Čo je to šamanizmus?

Pod pojmom šamanizmus v tomto kontexte myslíme čisté a nepošpinené poznanie našich dávnych predkov a mnohých domorodých kultúr. Šamanizmus nie je náboženstvo. Je niečím veľmi podobným vede – v podstate je to veda – nie je to viera – nie je to náboženstvo. Šamanizmus sa zakladá na tom čo vidíme, nie je to slepá viera v niečo.
Podobne ako vedci/vynálezci v rôznych častiach planéty došli nezávislo od seba k rovnakým vynálezom, k rovnakému poznaniu, podobne aj šamanské učenie vo všetkých častiach planéty v domorodých kultúrach je na veľké prekvapenie rovnaké (napr. učenie o základných 7 čakrách, astrálne cestovanie, charakteristický popis reality a svetov na báze astrálneho cestovania). Poznanie je len jedno – pravda je len jedna.

Opúšťanie tela, astrálne cestovanie je základ šamanizmu

O čo ide? Čo to vlastne je? Každý človek, ktorý nemá vyložene ateisticko-materialistické presvedčenie nemá problém veriť v to, že smrťou tela sa život nekončí – teda, že duša opúšťa telo a odchádza do iných svetov. Aj v kresťanstve sa verí v posmrtný život. (Poznámka na okraj: to čo sa bude diať po smrti sa samozrejme podľa kresťanského a šamanského učenia líši). http://www.zazitky-blizske-smrti.cz/ ** https://www.youtube.com/watch?v=C0JUDnwmhCo ** https://www.youtube.com/watch?v=qn6jEIwsdmY  
Tiež máme informácie o tom, že ľudia, ktorí sa ocitli na hranici života a smrti, mali tzv. klinickú smrť, mali tzv. mimotelový zážitok, videli ako ich duch opúšťa telo (dívali sa zhora na svoje telo).
Opustiť telo je možné za určitých špecifických podmienok niektorými psychoaktívnymi látkami ako je napr. DMT, psylocibín, LSD, DXM.
Ďalej opustiť telo je možné pomocou šamanských meditačných techník – deje sa to poležiace so zažmúrenými očami.
Aby sa človeku otvorila schopnosť opúšťať telo, vyžaduje si to vytrvalý mnohoročný meditačný tréning – nieje to tak jednoduché, hoci nejaké 1% ľudí má na to lepšie predispozície, že naučiť sa opúšťať telo je pre nich omnoho ľahšie a jednoduchšie.
Avšak samotné opúšťanie tela ešte nie je definitívne víťazstvo: na to aby bol človek schopný prečesávať všetky astrálne úrovne, aby sa v nich zorientoval a vôbec do nich dostal, vedel sa nimi pohybovať, si vyžaduje ďalší tvrdý a vytrvalý tréning.
 
Pôvodní kmeňoví amazonskí šamani v Peru si ešte dodnes zachovali niekoľko tisíc rokov starú šamanskú tradíciu z generácie na generáciu. Sú to majstri v opúšťaní tela – ako jedni z mála ľudí aj reálne vedia ako funguje tento svet. V stave opusteného tela dokážu šamani komunikovať s vysokými anjelskými bytosťami a tieto bytosti im pomáhajú v liečení alebo im pomáhajú ľudí zbaviť finančných problémov a iných ťažkých životných osudov.  

Šamanizmus vs náboženstvo

Šamanizmus nie je náboženstvo – šamanizmus nie je slepá náboženská viera v niečo. Šamani neveria, šamani vedia a vidia. Preto je správne vážne vziať do úvahy tvrdenie šamanov, že náboženstvo je dielom temných síl, že cieľom náboženstva/kresťanstva je zabrániť ľuďom aby mali kontakt so skutočným Bohom-Absolútnom.

Rozdiely medzi šamanizmom a náboženstvom
Pri návšteve Európy Peruánskeho šamana dona Sergiav roku 2016, šaman jednoznačne povedal, šamanský spirutálny systém nie je náboženstvo ale poznanie a veda. Použil slovo veda, technológia pre svoju prácu.
Šamanizmus, veda, strojárske a iné technológie majú spoločné to, že vedec, inžinier, šaman rozumejú a vedia čo robia.
Naopak kresťan iba slepo verí a nerozumie a nevie sa čo robí: kresťan sa modlí a nevie prečo sa modlí, verí v Boha ale nikdy ho nevidel, verí v Boha ale nevie prečo v neho verí, verí že po smrti pôjde do neba ale nikdy nebo nevidel. Kým samotní kresťania sa vo svojom vlastnom náboženstve vôbec nerozumejú, šamani sa v kresťanstve rozumejú veľmi dobre, vedia ako náboženstvo funguje a o náboženstve hovoria ako o prostriedku zotročenia ľudí. Kresťania v skutočnosti neveria v Boha ale len akúsi úbohu napodobeninu Boha – ide o egregor. Viac na tomto odkaze http://krestanstvo.czweb.org/clanky/hlboke-pochopenie-krestanstva-egregor-nabozenstva
Kým šamani čo robia, vedia aj dokázať že funguje (napr. šaman vie dokázať, že dokáže zistiť informácie na diaľku, dokáže uzdraviť ľudí z vážnych chorôb/nemocí v priebeu pár minút), naopak kresťanstvo nefunguje, modlitby nepomáhajú a čím viac fanaticky daný človek náboženstvo vyznáva, tak pánbožko mu nieleže nepomôže ale ešte mu to prinesie viac utrpenia.

Šamanizmus ako veda

Podľa šamanizmu svet je multi-dimenzionálny, existuje nespočetné množstvo druhov svetov a realít. Každá dimenzia má rýchlosť svojej frekvencie. Každý druh dimenzií másvoju frekvenciu Je momochodom zaujímavé, že v šamanizme existuje aj takýto fyzikálny pojem frekvencia. Zaujímavé, že toto poznanie o frekvenciách poznajú šamani už tisíce rokov. Ak sa chce šaman pozrieť na určitý špecifický druh svetov, musí svoje vedomie najprv naladiť na túto frekvenciu.
Multi-dimenzionálny vesmír ale nie je žiadne duchovno ani ezoterika, ani mystika.
                  Bývalý viceprezident CERNu, kvantový fyzik, Branislav Sitár v celku otvorene hovorí o existencii paralelných vesmírov a podporuje tak šamanský pohľad na svet. Hovorí, že tento svet je len akási projekcia, teda nie realita. To čo vidíme, je skoro nič, v skutočnosti nám viditeľný svet tvorí pôsobenie neviditeľných vesmírov. Tento svet je len projekcia ktoré vytvárajú higgsové bozóny. A pritom higgsové bozóny sú častice s veľkou hmotnosťou – teda túto realitu nám tvorí s ešte väčšou hustotou ako tento svet. V šamanizme sa tiež hovorí, že všetko je zložené z energie aj hmota. Pán Sitár v relácii tiež hovorí, že v CERNe sú schopný z energie vyrobiť ľubovoľný atóm, teda aj hmotu. Podľa modernej fyziky, je hmota energiou a to do slova a do písmena   Viac v rozhlasovej relácii na Slobodnom vysielači:
téma: „60 rokov výskumov v CERN-e a slovenská účasť na tomto výskume“, hosť: Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. - jadrový fyzik, bývalý viceprezident rady CERN-u
                  Kým v súčastnosti v oficiálnych vedeckých kruhoch je šamanský multi-dimenzionálny pohľad na svet považovaný za možnú hypotézu v budúcnosti to môže môže byť vedecký fakt.
                  Ďalej šamani už tisíce rokov hovoria, že všetká existencia, vesmír je z energie a drobných častíc. Je to naprosto šokujúce, pretože je to v súlade s modernou vedou. Ako to mohli vedieť už tak dávno?
                  Argumenty naznačujú, že šamanizmus nie je len slepá viera, ale niečo v naprostom súlade s vedou. Nazvať šamanizmus vedou nie je prehnané.
 

Slabá stránka psychológie versus šamanizmus

Povolanie psychológa existuje na to, aby psychológ pomáhal druhým ľuďom so psychickými problémami a problémami v praktickom živote. Psychológ dokáže ľuďom čiastočne pomôcť, ale má svoje limity – nedokáže pomôcť ľuďom so všetkým a nie je to v dostatočnej miere. Pôvodný šamanizmus nie je bežná populárna ezoterika, učenie pôvodných šamanov je verejnosti relatívne neznáme (jediným šíriteľom tohto spirituálneho systému je v podstate len Petr Chobot). Pohľad šamanizmu na svet je radikálne odlišný od pohľadu bežných ľudí, dokonca dosť odlišný pohľad od tzv. ezoterických ľudí. Psychológia má vážne medzery. Psychológovia budú schopní reálne pomáhať ľuďom až vtedy, ak budú brať do úvahy práve učenie pôvodných kmeňových amazonských šamanov – to je to skutočné poznanie, ktoré nás môže posunúť dopredu. Inak zostávame v psychológii neustále v začarovanom kruhu a nemôžeme sa pohnúť ďalej.

0 Comments

  1. No comments yet.

Basic HTML tags are allowed.