Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Prečo sa takto nenávidíme? Nenávisť a hejt na internete

(Aj napriek tomu, že tento portál sa špecializuje na tému kresťanstva, zverejním tu aj článok z iného súdka)

00:00 úvod. V tomto videu sa nebudem venovať politickým témam. Cieľom videa je vyzvať určité skupiny ľudí aby sa prestali nenávidieť
01:55 žijeme v dobe kedy nikdy nebola spoločnosť tak rozdelená ako je dnes. Úvod do problematiky nenávisti kvôli odlišným politickým názorom. Prečo nebudem hovoriť o konkrétnych príkladoch - rozdeľovalo by to spoločnosť. Problém sa týka Slovenska ale tiež čiastočne aj Česka. Žijeme v silne dualistickej dobe. Prečo v ľuďoch ktorí o sebe najviac hovoria ako bojujú za dobro a pravdu, je najviac nenávisti?
08:10 prečo niektoré skupiny ľudí sa správajú tak akoby sa zbláznili? Ide o viac faktorov. Zmena energií po roku 2012. Disponujú určité politické veľmoci technológiami na masové ovplyvňovanie mysle ľudí? Našťastie to nefunguje úplne na každého - človek musí mať k nenávisti určitú predispozíciu.
13:45 propaganda nehovorí o faktoch, jej cieľom nie je ľudí informovať, ale vyvolávať hlavne emócie - hlavne emócie nenávisti voči jednotlivcom s iným názorom alebo šíriť nenávisť voči určitým národom
14:33 ľudia ktorí sú obeťou propagandy nenávisti, sú tak plní emócii, že ich vôbec nezaujímajú fakty, nie je možné s nimi diskutovať o faktoch, pretože vzplanú nenávisťou, ak počujú o niečom čo nezapadá do ich pohľadu na svet - týchto ľudí nezaujíma to, či ide o pravdivé alebo nepravdivé informácie
17:31 Táto časť je obzvlášť zaujímavá. psychologické vysvetlenie pôvodu potreby nenávisti. Vyplýva to z komplexu menejcennosti. Človek s pocitom nedocenenosti, s pocitom neuznanosti spoločnosťou. Človek, ktorý je súčasťou nenávistnej propagandy, ktorý má identitu svojej ideológie, si začína o sebe myslieť že je od tých ostatných niečo viac - pre človeka s menejcennosťou je to príjemný pocit sa takto povyšovať nad ostatných. Pocit užitočnosti, že bojujem za dobro a pravdu. Dobrý pocit z toho, že ja som „elitný bojovník“, ktorý drsne vynadá každému, kto má iný názor. Hra na policajta „pravdy“, hra na elitného bojovníka/policajta "dobra" a "pravdy", ktorý na internete robí „poriadok“ - to dodáva človeku dobrý pocit - pocit užitočnosti. Ale prečo sú títo bojovníci "dobra" a "pravdy" tak veľmi agresívni? Agresivita a nenávisť nie je prejavom ani dobra ani pravdy
21:15 nepochopiteľná reakcia ľudí na video v ktorom som ľudí vyzýval aby sa prestali nenávidieť.
Žijeme vo zvrátenej dobre. Ľudí nezaujímajú fakty. Ľudia budú radšej veriť ľuďom, ktorí ich učia nenávidieť, ktorí šíria nenávistnú propagandu
26:15 menej dôležité poznámky a slová na záver