Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Diskusia / dialóg s náboženskými veriacimi

Diskusia s ortodoxnými katolíckymi veriacimi a kňazmi je veľmi komplikovaná a ťažká. Nábožensky človek je veľmi silne zabetónovaný vo svojom vlastnom bunkri, tohto svojho bunkru sa veľmi silne drží a nechce ísť z neho von. Nechce byť konfrontovaný s pravdou. Chce byť čo najviac izolovaný od pravdy.
V náboženskom prostredí medzi náboženskými ľuďmi vaše argumenty, že učenie katolíckej cirkvi o sexualite a antikoncepcii je poriadne bláznivá vec vôbec neobstoja. Náboženský človek je veľmi silne zadebnený a a pri diskusii na miesto toho aby hľadal chybu v sebe akým hlúpostiam to naletel, bude hľadať chybu vo vás – v náboženskom prostredí medzi náboženskými ľuďmi je považovaný za nenormálneho a divného ten, kto si dovolí kritizovať katolícke sračky o sexualite. Medzi katolíkmi je puritánske katolícke učenie o sexualite a a antikoncepcii ako nie čo úplne normálne, ako niečo úplne prirodzené a samozrejmé a nikto nemá najmenšie pochybnosti, že by bolo v tejto veci niečo treba reformovať. Náboženskými veriacimi budete označení vy za toho v ktorom je chyba, vy budete v ich očiach považovaný za chorého zaostalého chudáčika, ktorému treba pomôcť, ktorý chudáčik nechápe tie „úžasné“ tajomstvá viery.
Mnohých katolíkov dostupnosť antikoncepcie až tak hnevá, že by najradšej zakázali predávať hormonálnu antikoncepciu v lekárniach a najradšej zakázali predávať prezervatívy v obchodoch. Ak by dostali pravoverní katolíci na Slovensku všetku politickú moc, tak to by ste sa mali na čo tešiť.
                 V náboženskom prostredí je považovaný za blázna ten, kto si dovolí spochybniť nomylné učenie katolíckej cirkvi o sexualite. A to naozaj nesrandujem a nepreháňam. Náboženské prostredie je ako žiť na inej planéte.
                 A práve preto medzi akákoľvek diskusia v súkromí v prostredí takto pravoverných náboženských veriacich absolútne nemá žiaden zmysel. Naopak veľký zmysel má verejná diskusia s nezávislým moderátorom na ktorú by som bol pozvaný ja a nejaký katolícky kňaz a publikum by bolo prevažne zložené s nenáboženských ľudí. V takejto diskusii by pán farárko bol prinútený vyliezť von so svojho silne zadebneného betónového bunkra a pred širokou verejnosťou by mu argumenty typu aká je úžasná antikoncepcia a aký som ja chudáčik pretože nie som rovnako fanatickým kresťanom ako je on a nechápem úžasným tajomstvám viery, boli zbytočné a boli by publiku na posmech. V súkromnej a verejnej diskusii s katolíckym kňazom alebo veriacim je radikálny rozdiel a mať silne zadebnený betónový bunker by mu bolo zbytočné.
                 Pre doplnenie a vysvetlenie ten zadebnený bunker by sme mohli tiež prirovnať aj k silne uzavretému náboženskému prostrediu, život akomsi vlastnom náboženskom svete svete, v uzavretom vajíčku, žiť v akomsi svete odtrhnutom od reality. Z pohľadu šamanizmu ide o egregor so silnými ochrannými mechanizmami.
 
A ešte sa predsa len vrátime znovu k téme cirkev a sexualita
                 Ako len hlboko musí klesnúť a ponížiť sa náboženský veriaci, keď si dá cirkvou radiť ešte aj to ako má sexovať (prepáčte zo hovorový výraz ale je to výstižné). A ak veriaci poruší učenie cirkvi o sexualite a antikoncepcii, tak sa musí z toho ponižujúco pred pánom farárom vyspovedať.
                 Je veľmi smutné, že aj nenáboženské páry si často dávajú urobiť cirkevní sobáš, pretože je taká tradícia a rodiča na to tlačia. Cirkevná svadba ale nie je možné urobiť bez predmanželskej cirkevnej prípravy, čo sú súkromné prednášky kňaza na fare pre partnerskú dvojicu. Je veľmi smutné, že sa ľudia takto dajú ponížiť a nechajú si pánom farárom vykladať ako majú sexovať čo je všetko len o zákazoch. Je smutné, že ešte som nepočul žiadnom prípade, že by daný pár poslal do riti farára sa prednášanie takýchto absurdných cirkevných debilitách o sexualite, ktoré sú zrelé asi tak na psychiatriu.
 
Diskusia s náboženskými ľuďmi
Pri diskusii s náboženskými ľuďmi na tému cirkev a kresťanstvo, napriek tomu že sa snažím k nim pristupovať s maximálnou láskou a úctou, mám skúsenosti, že veriaci začnú byť nervózni a agresívni. Ak ste kritikom cirkvi alebo náboženstva, ste automaticky ich očiach nepriateľ. Majú veľký problém pochopiť, že človek im chce dobre, že človek ich chce vyslobodiť zo zajatia náboženských výkalov. Na miesto serióznej diskusie si veriaci bude len zapchávať uši pred kritikou náboženských dogiem, nie je sa schopný len o tejto téme baviť a začnete byť veriacim obviňovaný a bude na vás útočené, že vy ste ten zlý, vy ste ten človek v ktorom je chyba, vy ste ten chudáčik ktorému je treba pomôcť pretože nemá vieru. Je smutné, že na miesto toho, aby sa náboženský človek pokorne zamyslel nad sebou a porozmýšľal nad tým, akým hlúpym náboženským dogmám a výkalom naletel, bude on na vás otvorene útočiť. Vy chcete náboženskému človeku pomôcť, ale on bude na oblátku na vás útočiť.
Častokrát počujem veľmi smiešny argument od veriacich, že hľadám len chyby na cirkvi a veď cirkev je predsa dobro (takýto argument obstojí jedine v prostredí silne zadebnených a zabetónovaných veriacich, ktorí si žijú vo vlastnom svete).
Veriaci nemá rád ak sa „útočí“ na jeho náboženské istoty, a akúkoľvek kritiku náboženstva veriaci považuje za rúhanie voči Bohu. Veriaci nenávidí pravdu, má z nej strach a uteká pred ňou. Veriaci má veľký problém počuť nepríjemnú pravdu o náboženských sračkách v ktoré verí.
                 Pravdu o kresťanstve pozná málo ľudí a práve preto, by mali byť kresťania veľmi vďační za ľudí, ktorí im pravdu o kresťanstve povedia. Realita je ale presne opačná. Na miesto veľkej vďaky dostanete od kresťana len pľuvance a kresťan bude na vás útočiť.
*******************
Súvisiace články