Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Campfest: akcia kresťanských siekt, na ktorej sa zúčastnilo 6500 mladých ľudí

Čo myslím pod pojmom sekta v tomto článku

Pod pojmom sekty v tomto kontexte myslím združenia, ktoré patria aj oficiálne pod Katolícku cirkev. Na Slovensku je veľmi veľa náboženských organizácii, ktoré oficiálne fungujú aj pod určitou "certifikáciou" katolíckej cirkvi a sú plnohodnotná súčasť katolíckej cirkvi. Takýchto náboženských spoločenstiev v je len v rámci katolíckej cirkvi cca 250 po celom Slovensku (počítam aj všetky ich pobočky: jedno kresťanské spoločenstvo môže mať viacero pobočiek). Robia si svoje vlastné fanatické náboženské akcie prevažne v iných priestoroch ako sú kostoly. Je tam poväčšine priveľa náboženského fanatizmu a prehnaný náboženský fanatizmus nie je nič iné ako sektárstvo. Ak by nezávislý tým psychológov robil oficiálny vedecký výskum o intenzite a stupni psychologickej manipulácie v katolíckych kresťanských spoločenstvách, tak by bez najmenších pochybností došli k záveru, že ide o presne rovnaký alebo veľmi podobný stupeň intenzity psychologickej manipulácie ako v plnohodnotných sektách. Zjednodušene povedané aj v katolíckych kresťanských sektách je intenzita psychologickej manipulácie presne rovnaká ako v plnohodnotných sektách ako sú Svedkovia Jehovovi, KS Milosť, atď.
Dokedy sa bude štát a politici bezmocne a pasívne prizerať na to ako sa katolícke sektárske kresťanské spoločenstvá smejú verejnosti do očí?
Iné sekty (fanatické kresťanské spoločenstvá) sa zas tiež môžu skrývať za seriózne protestantské cirkvi ako je napr. Evanjelická cirkev – je tam presne rovnaký princíp ako pri Katolíckej cirkvi.
 

Čo je to Campfest?

Campfest je náboženská akcia, ktorá sa koná raz ročne cez letné prázdniny, v Kráľovej Lehote (okres Liptovský Mikuláš). Akcia je na pozemku protestantského súkromníka, avšak akcie tam majú spoločné protestantské cirkvi a katolíci.
Ide o akúsi alternatívu k festivalu Pohoda, je to pod stanmi, pod holým nebom, ide o náboženské hudobné vystúpenia a o prednášky autoritatívnych kresťanských sektárskych kazateľov. Cieľom je tiež pomocou hudby podľa možnosti čo najviac psychologicky manipulovať ľudí a priviesť ich k náboženskému fanatizmu.
 
Treba si uvedomiť, že neide o bežnú kresťanskú akciu ale o akcie siekt pod rúškom „kresťanstva“. Sekty sa prezentujú ako „kresťania“.
O problematike infiltrácie siekt do Katolíckej cirkvi píšem napr. v týchto článkoch, nebudem sa opakovať:
"Zázraky" a zázračné "uzdravenia" vo fanatických kresťanských spoločenstvách http://krestanstvo.czweb.org/clanky/zazraky-v-nabozenstve
 
Ide mi srdce puknúť od smútku z nasledujúcich vecí:
- Zarážajúce je že medzi sponzormi tejto akcie je aj ministerstvo školstva a Kofola. Bohužiaľ na ministerstve a v Kofole pracujú len bežní omylní ľudia, ktorí sa v problematike siekt nerozumejú a nevedia rozlíšiť o kresťanskú cirkev od sekty, ktorá infiltrovala do Katolíckej cirkvi alebo regulérnej protestantskej cirkvi.
- to že na akcii sa zúčastnilo až 6500 prevažne mladých ľudí je na tak malú krajinu ako Slovensko obrovské číslo. Mládež je naša budúcnosť. Považujem za nevysloviteľne bolestivé, smutné a zákerné, že až takémuto obrovskému počtu mladých ľudí sekty vymývali mozgy.
 
Pýtam sa: ako sa môže brániť mladý človek tejto sektárskej manipulácii, keď mu nikto nepovedal, že ide o zákernú sektársku manipulatívnu akciu? Voči mladým ľuďom sa mi takéto niečo zdá veľmi nefér.
Ďalej mladým ľuďom je nasľubované, ako sa úžasne a krásne ich život zmení k lepšiemu, ako úžasne budú „znovuzrodení“, „premenení“ a „prebudení“ ak prejdú na náboženský fanatizmus.
Ja ako človek, ktorý sa z náboženského fanatizmu ťažko dostal, ja ako človek ktorý má veľa skúseností s náboženským fanatizmom, veľmi dobre viem o čo ide, ako to človeku ubližuje, ako ľudí ničí náboženskí fanatizmus a robí z nich psychické trosky.
Kto varuje mladých ľudí, aby sa nestali obeťami týchto fanatických kresťanských siekt? Veď ich nemá kto varovať. Sekty zneužívajú dezorientovanosť a neinformovanosť mladých ľudí.
 

Kritika pasivity a nečinnosti celej spoločnosti

Celá spoločnosť je veľmi chorá. Celá spoločnosť funguje veľmi neefektívne. Ľudia venujú obrovské množstvo energie na kadejaké hlúposti, len nie na to čo treba. Na jednej strane alternatívne média a rôzni rusofilní diskutéri venujú obrovské množstvo času a energie do propagandy pro-Kremeľskej politickej ideológie, na druhej strane sa nenájde nikto kto by sa pokúsil chrániť a varovať mladých ľudí pred sektami. Je veľmi smutné, že je pre ľudí viac dôležité robiť propagandu Ruskému prezidentovi a Ruským politikom ako varovať mládež a deti pred sektami.
              http://krestanstvo.czweb.org/clanky/vznik-osvetovej-organizacie-na-sirenie-pravdy-o-krestanstve Považujem za naprosto nevyhnutné, aby vznikla mimovládna organizácia, ktorá bude robiť prednášky na školách na prevenciu pred sektami, nech sú deti a mládež varovaní. Na prednáškach sa bude podrobne hovoriť o spôsoboch psychologickej manipulácie kresťanských siekt. Keby alternatívne média na miesto rozdeľovania ľudia rozdúchavania nenávisti medzi dvoma názorovými tábormi (medzi proruskými a proamerickými ľuďmi), venovali svoju energiu radšej varovaním pred sektami.
 
Kam naša spoločnosť speje? Kto bude varovať mládež pred zakomplexovanými fanatickými autoritatívnymi sektárskymi náboženskými kazateľmi, ktorí majú potrebu neustále niekým manipulovať?
*********************************************

Agitačné materiály z webstránky Campfestu

TÉMA CAMPFESTU 2017
V dnešnej dobre sú opravy nefunkčných spotrebičov často drahšie ako kúpa nového. Takisto prerobiť starý dom je nákladnejšie ako postaviť nový a podobne premeniť „starého" človeka na obraz Boží, nie je o nič jednoduchšie.
Boh sa však aj napriek tomu rozhodol nás nevymeniť, ale od prvej chvíle ako sa človek "pokazil", začal pripravovať plán záchrany - premeny.
Na CampFeste 2017 chceme hovoriť o premene, ako o neoddeliteľnej súčasti Božieho Kráľovstva. Veríme že cena zaplatená na kríži bola dosť vysoká na premenu nielen jednotlivca, ale aj našich rodín, vzťahov, priateľov, našich komunít, ale aj celej spoločnosti. 
 
PREMENA DO HĹBKY - osobná premena
Stať sa kresťanom neznamená len zmeniť si profil na FB, stať sa súčasťou zaujímavého spoločenstva či mať oblečenie z kresťanského shopu. Stretnutie s Kristom musí spôsobiť premenu srdca, charakteru, návykov, cieľov a pod.
 
SOĽ NAD ZLATO - premena na "soľ zeme"
Božia premena vo mne, spolu so mnou vzbudzuje premenu okolia, v ktorom sa pohybujem. Premena môjho okolia, triedy, rodiny, školy, obce, mesta. Pravá cirkev potrebuje „dvoch – troch" a Ježiša uprostred.
 
CENA PREMENY
Kristov kríž, zlomené telo a vyliata krv. Ľudská obeť, zápas, odhodlanosť za Božie pôsobenie, ochota ponúknuť svoj život Pánu Bohu.
 

Video prednáška o nebezpečenstve kresťanských spoločenstiev