Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Kresťanstvo v kocke

Tento článok obsahuje odkazy na články ktorá považujem za najdôležitejšie. Zhrnutie kresťanstva v kocke. Dole sú úryvky zhrnutia viacero článkov.
 

Odkazy

Gnosticizmus, gnóza. Základné informácie a fakty. Reálne učenie Krista a skutočné kresťanstvo http://krestanstvo.czweb.org/clanky/gnosticizmus-definicia-a-zakladne-fakty
 
Celé kresťanstvo je postavené na manipulácii prekladov Biblie - vymazali v Biblii gnostické prvky. Seriózne akademické dôkazy http://krestanstvo.czweb.org/clanky/katolicka-cirkev-prekruca-bibliu-rovnako-ako-jehovisti
 
 
 
 
Egregor náboženstva: hlboké pochopenie kresťanstva. (Veľmi odporúčam) http://krestanstvo.czweb.org/clanky/hlboke-pochopenie-krestanstva-egregor-nabozenstva
 
Letniční kresťania a psychológia. Psychopatológia náboženstva. Zhrnutie kresťanstva (2021) http://krestanstvo.czweb.org/clanky/letnicni-krestania-a-psychologia-psychopatologia-nabozenstva
 
Aj kresťanstvo je vo svojej podstate sekta, ktorá zotročuje a manipuluje. V čom spočíva otroctvo náboženstva? Čo najviac motivuje kresťana byť náboženským fanatikom? http://krestanstvo.czweb.org/clanky/aj-krestanstvo-je-vo-svojej-podstate-sekta-co-najviac-motivuje-krestana-byt-nabozenskym-fanatikom
 
Kresťanstvo je zvrátený, démonický kult krvi. Ako sa dívajú na kresťanstvo pôvodní kmeňoví amazonskí šamani? http://krestanstvo.czweb.org/clanky/krestanstvo-je-nechutny-zvrateny-demonicky-kult-krvi
 
Mauro Biglino – slávny taliansky filozof spochybnil kresťanstvo http://krestanstvo.czweb.org/clanky/mauro-biglino-slavny-taliansky-filozof-spochybnil-krestanstvo
 
Vatikánsky biblista Mauro Biglino, jeho video prednášky s titulkami http://krestanstvo.czweb.org/clanky/vatikansky-biblista-mauro-biglino-jeho-video-prednasky-s-titulkami
 
Bol Jahve jediný boh? Biblickí Židia verili vo viacero bohov http://krestanstvo.czweb.org/clanky/bol-jahve-jediny-boh-biblicki-zidia-verili-vo-viacero-bohov
 
 
Grécky filozof Celsus o prvých kresťanoch: sú to nemorálni primitívi a spodina spoločnosti http://krestanstvo.czweb.org/clanky/protikrestansky-filozof-celsus-o-prvych-krestanoch-su-to-upadkovi-primitivi
 
Ježiš nebol Žid ale Európan. Veľmi seriózna teória. Pátranie po Ježišovom pôvode http://krestanstvo.czweb.org/clanky/jezis-nebol-zid-ale-europan-velmi-seriozna-teoria-patranie-po-jezisovom-povode
 
Pohania sa na prvých kresťanov dívali ako na satanistickú sektu, ktorých boh je mŕve telo. Polyteistická podstata ranného kresťanstva http://krestanstvo.czweb.org/clanky/polyteisticka-podstata-ranneho-krestanstva
 
 
 
Odhalenie salámových metód manipulácie siekt patriacich pod Katolícku cirkev. Náboženské chvály, konferencie a Julo Slovák http://krestanstvo.czweb.org/clanky/nabozenske-chvaly-konferencie-a-julo-slovak
 
Kňaz Vladimír Beregi a náboženský fanatizmus. Šéf manipulatívnej kresťanskej sekty (=katolíckeho kresťanského spoločenstva) http://krestanstvo.czweb.org/clanky/knaz-vladimir-beregi-a-nabozensky-fanatizmus-sef-manipulativnej-krestanskej-sekty-katolickeho-krestanskeho-spolocenstva
 
"Zázraky" a zázračné "uzdravenia" vo fanatických kresťanských spoločenstvách http://krestanstvo.czweb.org/clanky/zazraky-v-nabozenstve
 
 

Pozitíva kresťanstva a jeho možná reforma

Argumentácia v tomto článku bude vysoko racionálna a tento článok je výbornou inšpiráciou pre diplomové, doktorandské práce pre filozofov a psychológov na univerzitách.
                     Pozitívom kresťanov je, že majú záujem o filozofiu ako takú. Je pekná vlastnosť považovať filozofiu vo svojom živote za dôležitú vec a mať filozofiu v rebríčku hodnôt na prvom mieste. Zoberme si do úvahy to, že väčšina ľudí o filozofické témy ani vôbec nemá záujem. Je pozitívne zaoberať sa aj tým čo nás presahuje, zaoberať sa existenciou, inými svetmi a podobne. Ak sa človek zaoberá filozofiou, je to prejav vyššieho intelektu, vyššej inteligencie v porovnaní s inými ľuďmi. Istým spôsobom si vážim aj ateisticko-materialistických filozofov – aj keď s nimi nesúhlasím, stále je to možné vnímať ako prejav vyššieho intelektu, že sa vôbec zaujímajú o filozofiu.
                     Ďalšie pozitívum kresťanstva je záujemnapráci na sebe, práca na svojej duši, práca na sebazdokonaľovaní. Vytrhnime z kontextu len túto vlastnosť. Kresťania to myslia dobre. Samo o sebe toto sú pozitívne vlastnosti, druhá vec je to, že pracovať na sebe spôsobom približovania sa ku kresťanskému ideálu osobnosť človeka viac poškodí a zdeformuje.
A prácu na svojej duši môžeme pochopiť aj v širšom význame slova – význam slova duša aj v tom psychologicko-materialistickom význame.
Zoberme si do úvahy, že väčšina ľudí vôbec nemá záujem na sebe pracovať, ale napríklad takí kresťania o to záujem majú.
Určitým pozitívom možno vnímať aj ľudí, ktorí sa snažia športovať, držať si dobrú postavu a držať diéty a stravovať sa tak aby nepriberali. Aj toto možno vnímať ako pozitívum a je to možno taký predstupeň práci na svojej duši. Samozrejme viac sa cení práca na svojej duši. A ideálne je pracovať na duši aj tele zároveň.
                     Ďalšie pozitívum v kresťanskej filozofii je to, že je orientované altruisticky, čo je opak egoizmu. Je nesprávne, že ľudia myslia na dobro seba, ale nie na dobro spoločnosti a ľudí okolo. Ľudia si neuvedomujú, že sme energeticky zosieťovaní a keď pomôžem druhému pomôžem aj sebe. Tiež za tým, že parlamentom prešla silne kontroverzná novela zákona o „reforme“ národných parkov, ktorá je proti prírode a proti ľudom, pri ktorej mnoho poslancov hlasovalo proti svojmu svedomiu, je tiež prejav egoizmu, pohodlia a hedonizmu, kedy z pohodlnosti sa poslanci neodvážili ísť proti prúdu.
Tiež v určitom zmysle je treba chápať kresťanských fundamentalistov, ktorí sa snažia nanútiť svoju vieru iným – veď predsa aj to je presa altruizmu – predať aj iným ľuďom to najlepšie. Druhá vec je to, že kresťanský fundamentalista odmieta vidieť na svojom náboženstve akúkoľvek kritiku, že nezmysly na ktoré verí, nie sú bohviečo.
Tiež niektorí fundamentalisti sa domnievajú že fanatickou evanjelizáciou zachraňujú svet. Na jednej strane, je dobré že nemyslia len na seba, na druhej strane tu je psychopatológia spasiteľského syndrómu.
                     Fanatizmus. Aj na náboženský fanatizmus sa dá dívať s pozitívneho uhľa pohľadu. Fanatik sa snaží náboženstvo praktizovať čo najviac intenzívne a aktívne. Nuž ak by bolo kresťanstvo založené na čistom poznaní a pravde tak by aj náboženský fanatizmus bola super vec.
                     Hierarchia hodnôt. Náboženstvo na prvom mieste. Kresťanská filozofia veľmi silne zvýrazňuje že náboženstvo v hierarchii hodnôt musí byť striktne na prvom mieste a do náboženstva treba dávať čo najviac času a energie čo to dá. Nuž ak by bola kresťanská filozofia založená na čistom poznaní a pravde, tak by to bola super vec mať napríklad hodnotu práce na sebe na prvom mieste!!
                     Záverom: tieto pozitívne vlastnosti kresťanstva môžu zaujímavo inšpirovať prakticky všetkých ľudí vrátane ateistov, materialistov, ľudí s ezoterickým presvedčením a ľudí ktorí nemajú o filozofiu záujem.
 

Negatíva v kresťanstve prevyšujú pozitíva. O negatívach v kresťanstve racionálne

V tejto časti článku budem na základe tentokrát racionálnych argumentov hovoriť, prečo negatíva v kresťanstve prevyšujú nad pozitívami. Obsah článku je fantastická inšpirácia pre diplomové práce pre psychológov, kde je možné na základe racionálnych argumentov dokázať, že náboženstvo človeku psychologicky škodí.
                     Cirkevná hierarchia. Tento problém sa predovšetkým týka katolíckej a pravoslávnej cirkvi, kde je hierarchický systém veľmi silný. Jedná sa o zastaralý diktátorský a vojenský systém riadenia organizácie kde podriadený kňaz musí poslúchať biskupa, pričom podriadený má zakázané klásť otázky nadriadenému, diskutovať, upozorniť na chyby, či mať kritické argumenty na cirkev a náboženstvo. Akékoľvek porušenie týchto pravidiel je prísne potrestané a to suspendáciou, výpoveďou z pracovného pomeru čo ekonomicky existenčne zlikviduje kňaza. Obrovský negatívny význam cirkevnej hierarchie je v štátoch kde nie je odluka cirkvi od štátu alebo kde sú takzvané asignačné cirkevné dane. Takým spôsobom sa koncentrujú všetky peniaze u biskupov a tí majú neprimerane veľkú moc a takým spôsobom bránia dialógu a diskusii v cirkvi, čo znemožňuje akékoľvek reformy. Najlepší systém financovania cirkvi je holandský model, kde je to založené výlučne na dobrovoľných príspevkoch. …. Slovenskí katolícki biskupi sú ale osoby baštiace po moci a peniazoch a dobrovoľne sa štedrých dotácii od štátu nikdy nevzdajú aby tak došlo k decentralizácii a demokratizácii cirkvi.
                     Veriaci si vyberajú z náboženstva len to najhoršie. Veľmi zvláštne sa dívam na sekulárnych ľudí, ktorí sú extrémne naivní v tom, že si o kresťanoch myslia, že si z kresťanstva vyberajú len to najlepšie. …. Kresťanstvo by sa mohlo zmeniť na niečo aspoň trochu akceptovateľné, ak by si veriaci z kresťanstva vyberali len to najlepšie. Áno to by bol pekný sen. Realita je však presne opačná. Aj samotné kresťanstvo povoľuje v celku široký manévrovací priestor a či už kňaz alebo veriaci má možnosť dávať čo najviac energie do toho pozitívneho v kresťanstve a minimum energie a pozornosti do toho negatívneho. Vidíme ale to že v celej spoločnosti ťahá to negatívne za dlhší koniec a v náboženstve to platí 100-násobne.
Pozorujeme silnú negatívnu vlastnosť aj bežných rádových veriacich, ktorí si z kresťanstva vyberajú to najhoršie.
Kým liberálny kresťan sa snaží vybrať s náboženstva len to najlepšie a konzervatívny kresťan náboženský fanatik to najhoršie.
… Katolícka cirkev od druhého vatikánskeho koncilu radikálne skonzervatívnela a zabudla na odkaz koncilu. Dokument koncilu NOSTRA AETATE vyzýva k serióznemu dialógu aj k iným ako kresťanským náboženstvám z čoho vyplýva aj tolerancia, akceptácia a uznanie k ezoterickej filozofii. Prečo si katolíci nevyberú to pozitívne so svojej cirkvi?
                     Prísny zákaz hľadania pravdy. Kresťanstvo veľmi prísne zakazuje hľadať pravdu. Vychádza sa z mentality že cirkev a náboženstvo je už teraz dokonalé božie diela a je to rúhanie sa proti Bohu to spochybňovať, je rúhanie proti Bohu čo i len trochu rozmýšľať. Veriaci sú náboženstvom tak veľmi zotročení a zmanipulovaní že ani ich nenapadne, že hľadať pravdy by bol dobrý nápad. Kresťan si pod pojmom hľadanie pravdy predstaví niečo úplne iné ako normálny človek, a to je hľadanie náboženského fanatizmu a smerovanie k nemu.
Nepoznám ani jedného kresťana, ktorý by mal doma inú ako kresťanskú literatúru napríklad o ezoterickej filozofii. Ako môžeme veriť kresťanovi, ktorý sa silne oháňa tým ako veľmi hľadá pravdu, že to myslí úprimne, keď má doma stovky kresťanských kníh a knihu o ezoterickej filozofii nemá doma ani jednu? Ďalší problém spočíva v tom, že kresťanstvo je extrémne nenávistné a nepriateľské k inej ako kresťanskej filozofii a ezoteriky sa boja ako čert svätenej vody. Kresťania majú tiež obrovský strach z ezoteriky.
Kým kresťan má prísne zakázané hľadať pravdu, naopak ezoterická filozofia človeku dovoľuje hľadať pravdu a dovoľuje sa človeku mýliť a opraviť.
                     Prísny zákazakejkoľvek kritikycirkvi náboženstva. Náboženstvo veľmi nebezpečne programuje a zotročuje veriaceho tak aby bol čo najviac odolný voči akejkoľvek kritike cirkvi či náboženstva. Vychádza sa z mentality že cirkev náboženstvo je dokonalé Božie dielo a dobre myslená kritika je rúhanie proti Bohu. Keď diskutujem z veriacimi, na kritiku náboženstva reagujú veľmi podráždene a dívajú sa na mňa ako na najväčšieho nepriateľa, ktorý im chce zle. Veľmi sa boja pravdy, že ich náboženstvo sa pod silnými argumentami zrúti ako domček s karát. Naopak ak by mali kresťania čisté svedomie a ak by ich náboženstvo psychologicky formovalo k duševnej vyrovnanosti, tak naopak boli by veľmi vďační za kritiku ich náboženstva, že ich nové informácie posunú dopredu a že majú nad čím rozmýšľať. Náboženstvo ale prísne zakazuje človeku rozmýšľať.
… To, že kriticky myslieť o náboženstve a cirkvi nedokážu kňazi to ešte dokážem pochopiť, pretože biskup by ich okamžite za názor poslal na úrad práce. Čo už nedokážem pochopiť je totálna zmanipulovanosť rádových veriacich.
… Myslieť a mať vlastný názor je v katolíckej cirkvi prísne trestané. Kňaza Michala Lajchu biskup poslal na úrad práce len za to, že si dovolil povedať svoj názor na povinnosť celibátu kňazov. Za naprosto bezvýznamnú a kozmetickú kritiku.
… Za historickú udalosť, ktorá sa zapísala do dejín je to, že pápež František ako prvý pápež v dejinách priznal aj určitú chybu cirkvi a to v oblasti sexuálneho zneužívania. 99% konzervatívnych veriacich dovtedy považovali sexuálne zneužívanie za neexistujúci jav v cirkvi, ktorý si len vymysleli nepriatelia cirkvi a nepriateľské sekulárne média. Z pohľadu nás sekulárnych ľudí len pápež urobil kozmetickú vec v cirkvi ale z pohľadu katolíckych konzervatívcov je to obrovská vec. Mnohí katolícki veriaci museli užiť antidepresíva a trpeli nespavosťou z dôvodu, že sa od pápeža dozvedeli, že sexuálne zneužívanie v cirkvi naozaj existuje.
                     Reformy: na jednej strane treba oceniť snahu pápeža Františka reformovať cirkev na druhej strane za posledných 50 rokov nikdy nebola cirkev tak konzervatívna ako dnes, nikdy nebol odpor k reformám tak veľký ako dnes. Antireformy v cirkvi nepovažujem za reformy ako napríklad posilňovanie fanatizmu v cirkvi alebo posilňovanie vysoko manipulatívnej sektárskej letničnej formy kresťanstva či posilňovanie manipulatívnych kresťanských spoločenstiev. Za antireformu cirkvi považujem aj Tridentský koncil, ktorého cieľom bolo na pozadí nepriateľskej vojny medzi katolíkmi a protestantami ukázať protestantom a postaviť sa im na odpor.
Na to aby mohla existovať naozaj seriózna reforma, musí byť dovolená kritika. Pokiaľ nič nekritizujeme a všetko je dokonalé, tak aký má význam potom reforma? A tu presne narážame na problém. Cirkev programuje človeka tak aby nedokázal kriticky myslieť, takže nič nekritizujeme, nemyslíme, takže žiadnu reformu nepotrebujeme.
… Cirkevná mentalita spôsob myslenia nám pripomína akoby diktátorsky politický režim zakázal vedcom bádať a zakázal firmám zavádzať inovácie a vyrábať pokročilé inovatívne produkty. Vedeli by ste si predstaviť, kde by sme boli ak by sme mali zakázané posledných 1000 rokov bádať vo vede a nikde by sme sa vo vývoju neposunuli? Systém cirkevného myslenia je neuveriteľná zaostalosť.
… Ďalej kým demokratické politické zriadenie neustále novelizuje a vylepšuje zákony, naopak cirkev odmieta čo i len kozmetické zmeny. Často aj kozmetické zmeny pápeža Františka sú považované za naprostú revolúciu.
… Radikálna decentralizácia katolíckej cirkvi, radikálne oslabenie moci biskupov a decentralizácia financovania cirkvi by mohlo zabezpečiť v cirkvi, že kňazi by sa cítili byť omnoho viac slobodní si povedať svoj názor čo by mohlo vytvoriť prostredie na reformy. Na Slovensku sme ale veľmi zaostalí a tu nič také nehrozí.
… Cirkev a náboženstvo programujú veriacich tak, aby mali čo najväčší odpor voči reformám a otvorenosti myslenia. Všetci veriaci, ktorí sa naučili rozmýšľať, z cirkvi jednoducho odišli, prestali byť praktizujúcimi kresťanmi. Reformy v cirkvi určite budú, ale akékoľvek reformy sa budú odkladať aj o 100-200 rokov neskôr akoby bolo aktuálne. Reformy sa odkladajú čo najneskôr ako to len pôjde. Cirkev svojím myslením zaostáva aj 200 rokov dozadu.
                     Kresťanské spoločenstvá: kresťanské spoločenstvá sú aktuálne liaheň náboženského fanatizmu a manipulatívnej sektárskej viery. Môj naivný sen je to aby boli kresťanské spoločenstvá spoločenstvami, kde sú ľudia naozaj otvorení pravde, kde sa úprimne hľadá pravda, úprimne sa hovorí aj o kritike kresťanstva, a otvorene sa hovorí o ezoterickej filozofii.
                   Inšpiráciou pre kresťanov môže byť husitský kňaz Rudolf Špaček, ktorý nemá problém diskutovať aj o témach ezoteriky aleba sa zúčastniť na ezoterickej prednáške. Môžete si jeho meno vyhľadať na Youtube.
 

Výzva na reformu cirkvi pri charizmatických javoch. Reforma letničného kresťanstva a postoj k nemu

Charizmatikovi sa v cirkvi hovorí človeku, ktorý má nejaké nadprirodzené schopnosti od „Ducha Svätého“.
Kresťanom takýto charizmatici upevňujú vieru. Kresťania si myslia nasledovné:veď to predsa len u nás kresťanov, resp. len v našej cirkvi sa dejú zázraky a nadprirodzené veci. V iných náboženstvách nie, iné náboženstvo s tým Pánbožkom predsa nemajú nič spoločné – kontakt s Pánbožkom máme len my jediní.“
         A keď sa kresťania dozvedia, že aj v iných náboženstvách sa dejú nadprirodzené veci, tak buď tomu neveria alebo danú nadprirodzenú schopnosť vnímajú ako schopnosť od diabla a považujú takéhoto človeka za človeka slúžiacemu diablovi (v stredoveku sa za to aj upaľovalo, viď upaľovanie čarodejníc).
         Pravda je ale taká, že všetky nadprirodzené veci v skutočnosti zo žiadnym „Duchom Svätým“ ani Pánbožkom nič spoločné nemajú. Kresťania na rozdiel od hinduistov nevedia čo je to pránická energia a všade kde sa objavia nejaké prejavy energie, hneď sa to pripisuje „Duchu Svätému“. Ja ako človek, ktorý má prečítanej veľa literatúry o meditácii viem, že určité percento ľudí majú odjakživia svoje energetické telo viac aktívne. S takýchto ľudí sa stane buď liečiteľ alebo ak je v kresťanskom prostredí, tak charizmatik. Keď charizmatik tzv.krstí“ ľudí „Duchom Svätým“ tak nerobí nič iné, ako posiela energiu zo seba na iného človeka.
         Posielanie energie sa prejaví sa svalovou triaškou alebo upadnutím do tranzu a padnutím na zem. Samozrejme, že kresťania nechápu čo sa to deje, ako je to možné že ten úžasný „Duch Svätý“ dopustí tak ponižujúcu a kontroverznú vec ako svalovú triašku. Hinduisti ale veľmi dobre vedia čo to znamená, že ide o energie a že svalová triaška je intenzívne pretekanie energie, ktoré začne významne ovplyvňovať fyziologické procesy v tele a tá sa prejaví triaškou. Triaška je vnímaná v hinduizme ako uzdravujúca.
         Ďalej sa o charizmatikoch hovorí, že vedia uzdravovať s pomocou „Ducha Svätého“. Tak ja vám poviem, že liečitelia vedia ešte omnoho lepšie uzdravovať, pretože majú prečítanú literatúru o meditácii a preto vedia s energiami omnoho lepšie pracovať ako charizmatici.
Tiež sa pri charizmatických akciách prejavuje tzv. glosolália – to je hovorenie anjelskými jazykmi. V skutočnosti ide o nezmyselné bľabotanie a má to dosť ďaleko od ľudskej dôstojnosti. Kresťania zväčša veľmi chcú akéto niečo zažiť. Samozrejme neide o žiadne prejavy „Ducha Svätého“ ale o bežné prejavy energie.
         Staršie kresťanské kostoly sú postavené na bývalých posvätných miestach Slovanov (to sú akademicky potvrdené fakty). Ide o tzv. silové miesta, miesta kde sa významne zhromažďuje energia. To samozrejme charizmatikom pomáha ešte viac naakumulovať energiu.
Dokonca som počul jeden príbeh, že jeden človek sa uzdravil v jednom kostole aj bez charizmatika. Nech teda ten údajne uzdravený človek radšej poďakuje naším Slovenským predkom ktorí našli to energeticky obzvlášť silné miesto a nie náboženskej predstave boha.
         Ďalej je známe, že veľké množstvo charizmatikov si potajomky naštuduje jogové meditácie a potom machrujú pred veriacimi aký majú úžasný dar „Ducha Svätého“. Nakoľko je považovaná joga väčšinou kresťanov za diabolskú praktiku, niektorí kresťania to kritizujú.
         Čo je obrovské sklamanie pre kresťanov, nadprirodzených vecí sa deje omnoho viac v hinduistickom ako kresťanskom prostredí. Hinduisti dobre ovládajú meditáciu a s energiami majú veľmi dobré skúsenosti. Dokonca aj prenášanie energií je v hinduizme veľmi známa a obľúbená vec a nazýva sa to Šaktipat.
        Ďalšia dôležitá vec je to, že nie všetko čo sú prejavy charizmatického kresťanstva resp. tzv nadprirodzených javov, automaticky znamená, že sa jedná o niečo pozitívne. Ja mám na to názor jednoznačný. Tieto javy psychicky vážne poškodzujú človeka. Letniční kresťania sú najviac blázniví náboženskí fanatici - ovocie tejto formy kresťanstva je jednoznačne veľmi negatívne.
 

Pojem "Boh" a "posmrtný život" v kresťanstve.

 • lebo Boh“: kresťan vyznávaním náboženstva verí v to, že praktizovaním náboženstva si vytvára vzťah z Bohom. Verí, že kresťanskými modlitbami dokáže poprosiť Pánbožka o pomoc a ten mu pomôže. Tu ale narážame na celospoločenský problém, nielen kresťanský. Celospoločenská diskusia sa zredukovala len na dve alternatívy: buď existuje kresťanská predstava boha, alebo boh neexistuje. Pritom obe možnosti sú klamstvo, správna je tretia možnosť. Boh síce existuje ale ale je radikálne odlišný od kresťanskej predstavy boha. Skutočný Boh určite od človeka nevyžaduje dodržiavať akékoľvek náboženské pravidlá, dogmy, neprikazuje človeku obmedzovať sexualitu, nevyžaduje od človeka veriť na náboženské dogmy a nevyžaduje od človeka dodržiavať rozmanité príkazy a zákazy
 •  
  • Fanatická forma kresťanstva môže vážne psychicky poškodiť človeka. Kresťan si pod pojmom „Boh“ predstaví mŕtve telo na kríži, čo je základný symbol kresťanstva. Kresťan sa vylaďuje na negatívne energie, na negatívnu symboliku. Úbožiaci kresťania si neuvedomujú, že si týmto vylaďovaním na negatívne energie môže veľmi vážne ublížiť a to nielen na psychickej stránke ale na úrovni osudu. Ak sa človek vylaďuje na negatívnu symboliku na negatívne energie, negatívne sa to prejaví na osude, že človek má viac utrpenia a nešťastia v živote ako sekulárny človek. Kresťania tiež neškodia len sebe ale aj druhým svojim negatívnym energetickým vyžarovaním nakoľko všetci sme energeticky zosieťovaní.
  • Náboženský fanatik si otázku, či skutočný Boh nie je o niečom úplne inom nikdy nepoložil. Maximálne si pár krát v živote možno položí otázku či boh existuje alebo neexistuje.
  • Zaujímavé je z náboženským fanatikom diskutovať o téme toho, či skutočný Boh náhodou nemôže byť aj o niečom úplne inom ako náboženská predstava. Bolo by to krásne, ak by si náboženský fanatik chcel dať pomôcť, chcel diskutovať a chcel rozmýšľať. Diskusia dopadne tak, že náboženský fanatik sa ide psychicky zrútiť, nie je ochotný sa nad takouto otázkou zamyslieť, odpovedá Vám úplne mimo témy a robí všetko pre to aby na takúto otázku zabudol, robí všetko preto aby si túto otázku čo najskôr vymazal z pamäte. 
   • Kresťan ak počuje kritický argument na adresu náboženstva okamžite sa v ňom zapne silný program čo najrýchlejšieho zabudnutia a nemyslenia/nerozmýšľania. Kresťan robí všetko pre to aby si kritický argument na adresu náboženstva vymazal z pamäte. Ak nemáte v mysli žiaden kritický argument, potom nemusíte rozmýšľať. Z vyhýbavých odpovedí na kritické argumenty na náboženstva sa dá dedukovať, že kresťania nie sú ochotní ani rozmýšľať a snaží sa čo najrýchlejšie zabudnúť.
   • Nie je slobodný človek, ktorý je vo väzení. Avšak nie je slobodný ani kresťan, ktorý má vo väzení svoju myseľ, ktorej programy náboženstva zakazujú rozmýšľať. Náboženstvo totálne zbavuje slobody. Kým väzeň má väznené telo, kresťan má väznenú myseľ. Väzeňje v skutočnostiviac slobodný ako kresťan.
 • lebo posmrtný život: obrovská motivácia kresťana sa fanatizovať do nepríčetna je viera v posmrtný život. Čím viacej sa budem modliť, čím častejšie budem chodiť na omše a iné náboženské akcie, čím viac náboženskej literatúry si prečítam, čím viac času a energie utratím na náboženstvo, tým viac ma pánbožko odmení na tom druhom svete. Realita je taká, že život po smrti síce existuje, avšak po smrti človeka čaká niečo úplne iné ako popisuje kresťanstvo. Náboženstvo je asi to posledné čo človeku po smrti pomôže.
  • Znovu je tu celospoločenský problém, že v súvislosti so smrťou fyzického tela sa filozofická diskusia zúžila len na filozofiu materializmu alebo náboženskej predstavy čo bude po smrti. Akosi zabúdame, že môže byť aj niečo tretie
Záverom: reformovaná cirkev, reformované kresťanstvo by malo byť viac tolerantné aj k filozofickým smerom, ktoré si predstavujú Boha a posmrtný život inak ako kresťanstvo.